Izdavač Data status – spisak izdanja

 

Spisak svih izdavača Spsiak svih izdavača

 

Ukupno 87

Strana 5 od 9

 

Masaža - anatomija
 

Abby Ellsworth, Peggy Altman

41. Masaža - anatomija

Sveobuhvatni anatomski priručnik – od tehnika osnovnih pokreta do kompletnog plana za masažu. fotografije, bogate ilustracije i jasne instrukcije pokazuju kako treba da kombinujete najef... ceo tekst Ceo opis knjige

820 din, 7.13 €, 9.11 $

 

Matematika
 

Nebojša Marić

42. Matematika

Prema nastavnim planovima i programima fakulteta gde se izučavaju finansije, bankarstvo, ekonomija, menadžment i srodne discipline matematika je obavezan predmet na prvoj godini u kome je... ceo tekst Ceo opis knjige

1520 din, 13.22 €, 16.89 $

 

Međunarodna ekonomija
 

Pol R. Krugman

43. Međunarodna ekonomija

Teorija i politika autora Krugmana i Obstfelda predstavlja ubedljivo najbolji i najpopularniji udžbenik na svetu iz oblasti međunarodne trgovine i međunarodnih finansija... ceo tekst Ceo opis knjige

3440 din, 29.91 €, 38.22 $

 

Menadžment kategorije proizvoda
 

Zoran Bogetić

44. Menadžment kategorije proizvoda

Knjiga koja je pred vama predstavlja plod višegodišnjeg proučavanja i praktičnog proveravanja efektivnosti rešenja menadžmenta kategorije proizvoda u kanalima marketinga... ceo tekst Ceo opis knjige

3440 din, 29.91 €, 38.22 $

 

Menadžment ljudskih resursa
 

Derek Torrington

45. Menadžment ljudskih resursa

Jedna od oblasti menadžmenta koja se proteklih godina najviše razvila jeste oblast menadžmenta ljudskih resursa. Svake godine se pojavljuje veliki broj knjiga iz ove oblasti... ceo tekst Ceo opis knjige

2640 din, 22.96 €, 29.33 $

 

Menadžment odnosa sa kupcima
 

Grupa autora

46. Menadžment odnosa sa kupcima

Savremeno poslovanje zahteva primenu novih koncepata i tehnika, ali i nove poslovne filozofije, usmerene na razvoj i održavanje dugoročnih odnosa sa ključnim partnerima... ceo tekst Ceo opis knjige

2640 din, 22.96 €, 29.33 $

 

Menadžment projekata
 

Meri Grejs Dafi

47. Menadžment projekata

Šef vam je upravo dodelio novi projekat. Kako ćete se izboriti sa mnogobrojnim zadacima koje je neophodno obaviti da bi se posao završio? Ova knjiga vam pruža ključnu podršku... ceo tekst Ceo opis knjige

750 din, 6.52 €, 8.33 $

 

Menadžment znanja
 

Jelena Đorđević-Boljanović

48. Menadžment znanja

Nova poslovna realnost i izazovi menadžmenta u XX i XXI veku zahtevaju od organizacija da u svoju strukturu ugrade programe menadžmenta znanja. Istraživanje suštine i procesa... ceo tekst Ceo opis knjige

1520 din, 13.22 €, 16.89 $

 

Mentorski rad sa zaposlenima
 

Peti Makmanus

49. Mentorski rad sa zaposlenima

Kako možete da popravite odnose sa podređenima, da ostvarite efektivnu timsku dinamiku, pa čak i da efektivnije iskoristite resurse? Naučite veštinu strateškog mentorstva. Ovaj... ceo tekst Ceo opis knjige

750 din, 6.52 €, 8.33 $

 

Monetarna ekonomija bankarstvo i finansijska tržišta
 

Frederik S. Miškin

50. Monetarna ekonomija bankarstvo i finansijska tržišta

Knjiga Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta jedan je od najboljih svetskih udžbenika koji se masovno koristi na američkim i evropskim univerzitetima. O tome... ceo tekst Ceo opis knjige

3440 din, 29.91 €, 38.22 $