ECDL

 

ECDL

 

Ukupno: 8

Strana 1 od 1

 

ECDL 4: udžbenik za kurs Microsoft Office XP
 

Brendan Muneli, Pol Holden

1. ECDL 4: udžbenik za kurs Microsoft Office XP

ECDL (European Computer Driving Licence) međunarodno je priznat sertifikat o poznavanju rada na računaru i objektivan dokaz da je vlasnik sertifikata dostigao standardni nivo... ceo tekst Ceo opis knjige

1410 din, 12.26 €, 15.67 $

 

ECDL CAD v. 1.5 kompjutersko crtanje i konstruisanje
 

Duško Letić, Branko Davidović

2. ECDL CAD v. 1.5 kompjutersko crtanje i konstruisanje

Udžbenik je pisan na osnovu ECDL/ICDL CAD nastavnog programa, verzije 1.5. JISA – Jedinstveni Informatički Savez Srbije, kao nosilac prava licence ECDL, odobrio je ovu... ceo tekst Ceo opis knjige

330 din, 2.87 €, 3.67 $

 

ECDL Modul 3: Obrada teksta
 

Zvonko Aleksić

3. ECDL Modul 3: Obrada teksta

Modul 3 Obrada teksta, traži od kandidata sposobnost korišćenja aplikacija za obradu teksta na računaru. Mora poznavati kreiranje, formatiranje i pripremu manjih dokumenata... ceo tekst Ceo opis knjige

390 din, 3.39 €, 4.33 $

 

ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni
 

Zvonko Aleksić

4. ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

U šest poglavlja, u zadacima koji se rešavaju korak po korak, su predstavljeni najosnovniji koncepti tabelarnih proračuna i karakteristike aplikacije Microsoft Excel. Naučićete... ceo tekst Ceo opis knjige

385 din, 3.35 €, 4.28 $

 

ECDL Modul 5: Baze podataka
 

Slobodan Šećerovski

5. ECDL Modul 5: Baze podataka

Modul 5: Baze podataka, od kandidata traži razumevanje osnovnih pojmova baza podataka i spobnost korišćenja baza podataka na računaru. Modul startuje sa kreiranjem, a nastavlja... ceo tekst Ceo opis knjige

330 din, 2.87 €, 3.67 $

 

ECDL Modul 6: Prezentacije
 

Zvonko Aleksić

6. ECDL Modul 6: Prezentacije

U šest poglavlja, u zadacima koji se rešavaju korak po korak, su predstavljeni najosnovniji koncepti elektronskih prezentacija i karakteristike aplikacije PowerPoint. Naučićete... ceo tekst Ceo opis knjige

330 din, 2.87 €, 3.67 $

 

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet
 

Zvonko Aleksić

7. ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet

Rađena je prema nastavnom programu za Modul 7 međunarodnog sertifikacionog ispita ECDL. Koncepti pretraživanja Interneta, slanje i primanje elektronske pošte (e-mail) i... ceo tekst Ceo opis knjige

390 din, 3.39 €, 4.33 $

 

ECDL Moduli 1 i 2
 

Saša i Slavica Prudkov

8. ECDL Moduli 1 i 2

ECDL Modul 1. Osnove informacionih tehnologija. Od kandidata se zahteva poznavanje osnovnih pojmova informacionih tehnologija kao što su: sastavni delovi računara, hardver... ceo tekst Ceo opis knjige

390 din, 3.39 €, 4.33 $