Oblasti Društvene nauke Ekonomija Ekonomija, razno

 

Ekonomija, razno

 

Ukupno: 84

Strana 8 od 9

 

 

 

Ruski medvjedi i somalski morski psi

Vito Tanzi

71. Ruski medvjedi i somalski morski psi

Ova knjiga obuhvata sedam zemalja koje su u poslednjim decenijama prošle kroz nešto što se može smatrati radikalnom promenom. Od tih zemalja, tri, Rusija, Mađarska i Hrvatska... ceo tekst Ceo opis knjige

1920 din, 16.70 €, 21.33 $

 

 

 

Serbija

Herbert Vivijan

72. Serbija

Ovo je knjiga inteligentnog engleskog novinara o Srbiji, napisana sa izrazitim simpatiajma prema zemlji i njenom kralju i objavljena u Londonu 1897. godine. Vivijan je više pu... ceo tekst Ceo opis knjige

1210 din, 10.52 €, 13.44 $

 

 

 

Socijalni marketing

Filip Kotler, Ned Robert, Nensi Li

73. Socijalni marketing

Ot­ka­ko je po­čet­kom se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka pr­vi put pri­me­njen u obla­sti pla­ni­ra­nja po­ro­di­ce, so­ci­jal­ni ma­r­ke­ting je, i na me­đu­na­rod­nom i na... ceo tekst Ceo opis knjige

2530 din, 22.00 €, 28.11 $

 

 

 

Statistika za poslovanje i ekonomiju

P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne

74. Statistika za poslovanje i ekonomiju

Statistika za poslovanje i ekonomiju napisana je da pruži kvalitetan i stručan uvod u poslovnu statistiku, razvijajući razumevanje njenih koncepata i naglašavajući rešavanje... ceo tekst Ceo opis knjige

6900 din, 60.00 €, 76.67 $

 

 

 

Svetska ekonomska kriza

Slaviša Tasić

75. Svetska ekonomska kriza

U sve većoj produkciji konvencionalnih knjiga o svetskoj ekonomskoj krizi u kojima autori iznose sopstveno viđenje njenih uzroka i posledica, Slaviša Tasić je odabrao duga... ceo tekst Ceo opis knjige

620 din, 5.39 €, 6.89 $

 

 

 

Svetska trgovinska organizacija

Predrag Bjelić

76. Svetska trgovinska organizacija

Knjiga predstavlja spoj sveobuhvatnosti i jednostavnog načina izlaganja čime je dat ogroma doprinos proučavanju sistema svetske trgovine u čijem središtu je Svetska trgovinska... ceo tekst Ceo opis knjige

Trenutno nema na stanju

 

 

 

Tehnološki razvoj

Džemal Hatibović

77. Tehnološki razvoj

Knjiga prof. dr Džemala Hatibovića zanimljiv je pokušaj autora da odgovori na pitanja kao što su: kako dolazi do tehnoloških otkrića, zašto u nekim zemljama ima tako puno pronalazača... ceo tekst Ceo opis knjige

670 din, 5.83 €, 7.44 $

 

 

 

Transnacionalizacija međunarodne trgovine

Mr Sandra Stojadinović-Jovanović

78. Transnacionalizacija međunarodne trgovine

Predmet istraživanja ove knjige je transnacionalizacija međunarodne trgovine, odnosno uloga i značaj transnacionalnih kompanija, koje su najznačajniji nosioci stranih... ceo tekst Ceo opis knjige

Trenutno nema na stanju

 

 

 

Tržišno rešenje

Grupa autora

79. Tržišno rešenje

Knjiga Tržišno rešenje predstavlja provokativan pokušaj grupe mlađih autora liberalne orijentacije da iznesu svoj pogled na svet i obračunaju se sa raširenim zabludama o... ceo tekst Ceo opis knjige

980 din, 8.52 €, 10.89 $

 

 

 

Tržište kapitala

Nemanja Božić

80. Tržište kapitala

Mnogi od nas, pa i vi, ulažu ili žele da ulože novac i tako osiguraju njegovu vrednost i prihod od njega na kraći ili duži rok. Mnogi od nas se pritom, kao i vi, upitaju šta, uopšte... ceo tekst Ceo opis knjige

250 din, 2.17 €, 2.78 $


Strane:
1 2 3 4 5 6 7 89