Oblasti Društvene nauke Pravo

 

Pravo

 

Ukupno: 21

Strana 2 od 3

 

Prava čoveka
 

dr Vladan Vasilijević

11. Prava čoveka

Učestalo i neretko napadno posezanje za pravima čoveka, njihovim ostvarivanjem i zaštitom, što je bar u poslednjoj deceniji, ako ne i duže, postalo uobičajeni manir u odnosima... ceo tekst Ceo opis knjige

270 din, 2.35 €, 3.00 $

 

Prava žrtava i EU
 

V. Nikolić-Ristanović, S. Ćopić

12. Prava žrtava i EU

Žrtve kriminaliteta i rata: međunarodno i evropsko pravo i praksa, Pravna zaštita žrtava u Srbiji, Pomoć i podrška žrtvama: iskustva i izazovi, Viktimizacija i društvena reakcija... ceo tekst Ceo opis knjige

1120 din, 9.74 €, 12.44 $

 

Pravni sistem Japana
 

Radomir Đurović, Ljiljana Marković

13. Pravni sistem Japana

Rukopis pokriva do detalja savremeno japansko Ustavno pravo i Upravno pravo, kao velika civilizacijska dostignuća. Ipak, autori su uspeli da predstave osnovne principe i pravila... ceo tekst Ceo opis knjige

2020 din, 17.57 €, 22.44 $

 

Pravno, uspravno, upravno
 

Zoran R. Tomić

14. Pravno, uspravno, upravno

Zbirka odabranih aktuelnih pravničkih tekstova o vladavini prava, pravosuđu i autorovog vanpravničkog razmišljanja Nefilozofski o smrti, objavljenih u novinama, po izuzetku... ceo tekst Ceo opis knjige

440 din, 3.83 €, 4.89 $

 

Spomenica Valtazara Bogišića u dve knjige
 

Luka Breneselović

15. Spomenica Valtazara Bogišića u dve knjige

U Spomenici su osvetljena shvatanja velikana srpske i svetske pravne nauke i dovedena u vezu sa širim, evropskim i svetskim, naučnim kontekstom njegovog vremena. Delo sadrži 73... ceo tekst Ceo opis knjige

4400 din, 38.26 €, 48.89 $

 

Srbija pred Međunarodnim sudom pravde 1 i 2
 

Priredio: R. Stojanović

16. Srbija pred Međunarodnim sudom pravde 1 i 2

Bosanska tužba protiv Srbije i Crne Gore sadržala je optužbe za genocid koji je, po Tužbi, učinjen na celoj teritoriji BiH, čak i u Srbiji. Sud je u svojoj presudi sveo... ceo tekst Ceo opis knjige

2210 din, 19.22 €, 24.56 $

 

Ustav Republike Srbije
 

Grupa autora

17. Ustav Republike Srbije

Ustav je osnovni zakon i najviši pravni i politički akt neke zemlje. On garantuje ljudska prava i sistem njihove zaštite, kao što i organizuje državnu vlast i postavlja te... ceo tekst Ceo opis knjige

450 din, 3.91 €, 5.00 $

 

Ustavni sud republike Srbije 1963–2008
 

Priredila Bosa Nenadić

18. Ustavni sud republike Srbije 1963–2008

Ideja priređivača monografije je da instituciju ustavnog sudstva u Srbiji predstavi čitaocima prikazujući ustavnopravni ambijent za rad Suda u protekle četiri i po... ceo tekst Ceo opis knjige

1320 din, 11.48 €, 14.67 $

 

Veština pisanja prvostepene krivične presude
 

Miodrag Majić

19. Veština pisanja prvostepene krivične presude

Reč je pre svega o dragocenom vodiču koji je proizašao iz dugogodišnjeg profesionalnog iskustva autora kao sudije krivičara, koji se dokazivao najpre u prvostepenom... ceo tekst Ceo opis knjige

1100 din, 9.57 €, 12.22 $

 

Zadružno pravo
 

Živojin m. Perić

20. Zadružno pravo

Profesor pravnog fakulteta u Beogradu, Živojin Perić, rođen je 1868. u selu Stubline kraj Obrenovca, od oca Milisava i majke Pelagije, o čijem trošku je studirao prava... ceo tekst Ceo opis knjige

1650 din, 14.35 €, 18.33 $

 

Strane:
1 23