Autor – Ljubomir Simović

 

Ukupno 11

Strana 1 od 2

 

Čitanje slika
 

Ljubomir Simović

1. Čitanje slika

Uprkos tome što su nastajali u jednom dužem vremenskom periodu, Simovićevi eseji sakupljeni u ovoj knjizi, začudo, deluju stilski ujednačeno i misaono izbrušeno. Simović nam pomaže... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Drame, Ljubomir Simović, knjiga druga
 

Ljubomir Simović

2. Drame, Ljubomir Simović, knjiga druga

I pored toga što Ljubomir Simović nema obiman dramski opus, dramska kritika ga ubraja među najoriginalnije i najznačajnije srpske dramske pisce. Ljubomiru Simoviću pripada posebno... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Drame, Ljubomir Simović, knjiga prva
 

Ljubomir Simović

3. Drame, Ljubomir Simović, knjiga prva

Ljubomir Simović nastavlja duboku i bogatu tradiciju u srpskoj književnosti. Naši vrhunski liričari bili su i naši vrhunski dramski pisci. Simovićeva drama jeste po mnogo čemu... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Duplo dno
 

Ljubomir Simović

4. Duplo dno

Naslov Duplo dno označava nameru da analiza uđe u dublje, skrivenije, tajnije, nepristupačnije slojeve pesničkog teksta. Možda se ispod onog što verujemo da je dno otkrivaju novi... ceo tekst Ceo opis knjige

1220 din, 10.61 €, 13.56 $

 

Guske u magli
 

Ljubomir Simović

5. Guske u magli

Dnevnik koji osvetljava mučna i teška vremena NATO bombardovanja Srbije. Veliki pisac, pesnik, esejista, romansijer i dramatičar, vodio je, tako reći, iz dana u dan... ceo tekst Ceo opis knjige

390 din, 3.39 €, 4.33 $

 

Guske u magli, odabrana dela
 

Ljubomir Simović

6. Guske u magli, odabrana dela

Dnev­nik ko­ji je Lju­bo­mir Si­mo­vić vo­dio u vre­me bom­bar­do­va­nja Ju­go­sla­vi­je ne sa­mo što nas pod­se­ća na ro­vo­ve, zga­ri­šta, po­li­tič­ki tre­nu­tak, već... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Odabrana dela Ljubomira Simovića
 

Ljubomir Simović

7. Odabrana dela Ljubomira Simovića

Celokupno delo. Pesme, Drame, Snevnik, Užice sa vranama, Duplo dno, Čitanje slika, Kovačnica na Čakovini, Galop na puževima i Novi galop na puževima, Guske u magli, Obećana zemlja... ceo tekst Ceo opis knjige

10920 din, 94.96 €, 121.33 $

 

Pesme, Ljubomir Simović, knjiga druga
 

Ljubomir Simović

8. Pesme, Ljubomir Simović, knjiga druga

U drugoj knjizi Simovićevih pesama, koja s prvom čini neraskidivu celinu, razvrstana je Simovićeva poezija iz knjiga Portus regius, Subota, Gornji grad, Ljuska od jajeta i Tačka... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Pesme, Ljubomir Simović, knjiga prva
 

Ljubomir Simović

9. Pesme, Ljubomir Simović, knjiga prva

Prva knjiga obuhvata poeziju iz knjiga Slovenske elegije, Veseli grobovi, Šlemovi, Uoči trećih petlova, Vidik na dve vode, Igla i konac, Istočnice i pesmu Deset obraćanja... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Snevnik
 

Ljubomir Simović

10. Snevnik

Snevnik je samo delimično književna fantastika, spoj snohvatica i onostranog sa stvarnim životom, odakle se onirička stvarnost pretače u čudnovate snove. Snevnik je odraz čovekove... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Strane:
12