Oblasti Računari ECDL

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet

 

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet
Autor: Zvonko Aleksić Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 978-86-7310-386-0  
Format:  
Strana: 193  
Povez: Broširan  
Izdavač: Kompjuter biblioteka Spisak svih izdanja  
Godina: 2000.  

 

Cena: 390 din, 3.39 €, 4.33 $

 

Knjiga je osmišljena kao priručnik početnicima da upoznaju Internet i nauče da koriste sve njegove pogodnosti. Rađena je prema nastavnom programu za Modul 7 međunarodnog sertifikacionog ispita ECDL. Koncepti pretraživanja Interneta, slanje i primanje elektronske pošte (e-mail) i karakteristike aplikacija za izvođenje tih radnji su objašnjeni rečima iz svakodnevnog jezika, pa su koraci u zadacima jednostavni za praćenje i izvođenje.

Kratak sadržaj

Uvod

Kome je namenjena knjiga?
Šta je Internet i čemu služi?
Ko koristi Internet?
Jezik na Internetu
Cenzura
Aktivnosti na Internetu
World Wide Web
E-pošta i druge alatke za komunikaciju
Preuzimanje (download) i unošenje (upload) fajlova
Obavljanje poslovnih aktivnosti
Zabava

Metodi povezivanja na Internet i razumevanje osnovnih pojmova

Kako se povezati na Internet
Telefonski (dial-up) pristup
Digitalna pretplatnička veza (digital subscriber line - DSL)
Kablovski pristup
Fiksni bežični pristup
Mobilni bežični pristup
Izbor dobavljača (provajdera) internet usluga
Povezivanje na Internet
Podešavanje računara
Povezivanje na Internet (konekcija)
Raskidanje veze sa Internetom
Web sajtovi, web strane i web serveri
Web sajtovi
Web strane
Web serveri
IP adrese, nazivi domena i URL-ovi
IP adrese
Nazivi domena
Uniformni lokatori izvora (Uniform Resource Locator - URL)

Upotreba programa za pregled weba - Microsoft Internet Explorer

Web čitač Microsoft Internet Explorer
Pokretanje čitača i učitavanje web strne
Zadatak: Pokrenuti čitač i učitati web stranu
Korišćenje linkova i upotreba opcija web strane
Filteri reklama
Navigacija pregledanim web stranama
Zadatak: Navigacija nedavno pregledanim stranama
Upotrebe prečica u čitaču za posetu web strana
Upotreba liste Address
Zadatak: Upotrebiti listu Address za ponovnu posetu web strane
Kreiranje i upotreba omiljene strane (favorite)
Zadatak: Kreirati omiljenu stranu
Zadatak: Organizovati omiljene strane
Upotreba liste History
Zadatak: Ponovo posetiti odre|enu web stranu pomoću liste History
Brisanje liste History
Kreiranje prečice ka web strani na desktopu
Zadatak: Kreirati prečicu za web stranu na desktopu
Prikaz web stranice u novom prozoru
Pretraživanje web strane
Zadatak: Upotrebom alatke Find pretražiti stranu
Funkcija pomoći u aplikaciji
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz menija Help
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz okvira za dijalog čuvanje podataka sa mreže
Čuvanje web strane
Zadatak: Sačuvati web stranu
Slanje web strane e-poštom
Čuvanje slika sa web strane
Štampanje web strane
Pregled pre štampe i podešavanje opcija
Kopiranje delova Web stranice u dokument
Zadatak: Kopirajte tekst, sliku i URL-a sa Web stranice u Wordov dokument
Preuzimanje (Download) fajlova
Zadatak: Preuzimanje zvučnih i video zapisa, softvera sa Web sajtova na odre|enu lokaciju na disku
Autorska prava
Izmena opcija čitača
Personalizovanje izgleda prozora čitača
Zadatak: Promeniti izgled prozora čitača
Izmena opcija fonta
Zadatak: Podesi prikaz fonta
Izmena osnovne strane
Zadatak: Promeniti osnovnu početnu stranu
Brže učitavanje web strana
Razumeti pojmove “kolačići” (cookie)
Internet keš

Pretraživanje Web-a

Pretraga Weba
Proces pretrage
Izbor najbolje alatke za pretragu
Formulisanje upita pretrage
Korišćenje fraza za formulisanje upita pretrage
Korišćenje logičkih operatora za formulisanje upita pretrage
Alatke za pretragu
Upotreba imenika (kataloga)
Zadatak: Upotrebiti imenik
Upotreba pretraživača
Zadatak: Upotrebiti pretraživač
Napredne tehnike pretrage
Upotreba višestrukih pretraživača
Zadatak: Upotrebite višestruki pretraživač Dogpile
Pretrage pomoću čitača
Pretraga Weba pomoću adresne linije
Zadatak: Pretražiti web pomoću adresne linije
Pretraga Weba pomoću opcije Search Companion
Zadatak: Pretražiti Web pomoću opcije
Search Companion
Personalizovanje opcije Search Companion
Zadatak: Promeniti osnovni pretraživač opcije Search Companion
Pregled rezultata pretrage i ocena njihovog kredibiliteta
Popunjavanje interaktivnih obrazaca
Zadatak: Popunjavanjem interaktivnog obrasca naručiti knjigu
Kupovina na Webu
Web lokacije sa ograničenim pristupom
Nevidljivi Web

Komunikacija na mreži

Komunikacija na mreži
Sistemi za e-poštu
Adrese za e-poštu
Klijenti, serveri i protokoli za e-poštu
Klijent za e-poštu
Anatomija poruke e-pošte
Upotreba Outlook Expressa
Pregled prozora Outlook Expressa
Konfigurisanje Outlook Expressa
Zadatak: Konfigurišite Outlook Express
Pregled pristiglih poruka
Zadatak: Otvoriti Outlook Express i primiti poruku e-pošte
Odgovaranje na poruku e-pošte
Zadatak: Odgovoriti na poruku e-pošte
Pregled i čuvanje priloga
Zadatak: Pregledati i sačuvati poruku sa prilogom
Štampanje poruke e-pošte
Prosle|ivanje poruke e-pošte
Zadatak: Proslediti poruku
Sastavljanje i slanje poruke
Kreiranje fajla sa potpisom
Zadatak: Kreirati fajl sa potpisom
Kreiranje nove poruke i dodavanje priloga
Zadatak: Sastaviti i poslati poruku sa prilogom
Kopiranje teksta u e-poruke i korišćenje provere pravopisa
Zadatak: Kopiranje teksta u e-poruke
Zadatak: Provera pravopisne ispravnosti
Nedovršene poruke (sanduče Drafts)
Poruka sa naznačenim prioritetom
Zadatak: Poslati poruku visokog prioriteta
Vraćena e-pošta i potvr|ivanje prijema
Upravljanje porukama
Kreiranje direktorijuma za poruke
Zadatak: Kreirati novi direktorijum za poruke
Premeštanje poruke
Zadatak: Premestiti pristiglu poruku u direktorijum
Pretraživanje poruka
Zadatak: Pretražiti poruke prema pošiljaocu, predmetu ili sadržaju
Razvrstavanje poruka
Zadatak: Razvrstati poruke po imenu i datumu
Brisanje poruke
Zadatak: Obrisati poruku i isprazniti direktorijum Deleted Items
Zadatak: Vratiti obrisane poruke
Zadatak: Isprazniti direktorijum za obrisane poruke
Obeležavanje poruke
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakata
Zadatak: Kreirati kontakt
Upotreba kontakata
Zadatak: Poslati poruku e-pošte kontaktu
Izmena i brisanje kontakata
Zadatak: Izmeniti informacije o kontaktu
Kreiranje distribucione liste
Zadatak: Kreirati distribucionu listu
Zadatak: Isključivanje kontakata sa liste
Funkcija pomoći u aplikaciji
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz menija Help
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz okvira za dijalog
Promene osnovnih postavki
Zadatak: Dodati ili ukloniti rubrike u sandučetu kao što su: pošiljalac, predmet, datum prijema poruke
Zadatak: Prikazati i sakriti ugra|enu traku alata
Zadatak: Promena veličine fonta u aplikaciji
Upotreba servisa za e-poštu na Webu
Zadatak: Prijavljivanje na MSN Hotmail
Komunikacije na mreži u realnom vremenu
“Ćaskanje"
Instant poruke

Upotreba Weba: Rizici i zaštita

Rizici i zaštita
Spam - neželjena e-pošta
Zadatak: Zaštita od neželjene e-pošte
Zaštita kompjutera od hakera
Zaštita od nedoličnog sadržaja
Zaštita od kompjuterskih virusa

Rečnik internet pojmova

 

Izbor iz iste oblasti

 

 

 

ECDL 4: udžbenik za kurs Microsoft Office XP
 

Brendan Muneli, Pol Holden

ECDL 4: udžbenik za kurs Microsoft Office XP

ECDL (European Computer Driving Licence) međunarodno je priznat sertifikat o poznavanju rada na računaru i objektivan dokaz da je vlasnik sertifikata dostigao standardni nivo... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet
 

Zvonko Aleksić

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet

Rađena je prema nastavnom programu za Modul 7 međunarodnog sertifikacionog ispita ECDL. Koncepti pretraživanja Interneta, slanje i primanje elektronske pošte (e-mail) i... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

ECDL Modul 3: Obrada teksta
 

Zvonko Aleksić

ECDL Modul 3: Obrada teksta

Modul 3 Obrada teksta, traži od kandidata sposobnost korišćenja aplikacija za obradu teksta na računaru. Mora poznavati kreiranje, formatiranje i pripremu manjih dokumenata... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

ECDL Modul 6: Prezentacije
 

Zvonko Aleksić

ECDL Modul 6: Prezentacije

U šest poglavlja, u zadacima koji se rešavaju korak po korak, su predstavljeni najosnovniji koncepti elektronskih prezentacija i karakteristike aplikacije PowerPoint. Naučićete... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni
 

Zvonko Aleksić

ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

U šest poglavlja, u zadacima koji se rešavaju korak po korak, su predstavljeni najosnovniji koncepti tabelarnih proračuna i karakteristike aplikacije Microsoft Excel. Naučićete... ceo tekst Ceo opis knjige