Oblasti Računari CAD, 3D studio Max

Inventor R11

 

Inventor R11
Autor: Randy H. Shih Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 978-86-7310-380-8  
Format:  
Strana: 384  
Povez: Mek  
Izdavač: Kompjuter biblioteka Spisak svih izdanja  
Godina:  

 

Cena: 1190 din, 10.35 €, 13.22 $

 

 

Prva knjiga nastala u saradnji sa specijalizovanih američkim izdavačem Schroff Development Corporation. Oblasti koje pokriva ovaj izdavač su: 3D Studio VIZ, Autodesk VIZ, Architectural Desktop, AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor, CATIA, I-DEAS, IronCAD, Land Development , Mechanical Desktop, MicroStation, Pro/ENGINEER, Revit, SilverScreen , Solid Edge, SolidWorks, thinkdesign, Unigraphics NX..

Primarni cilj knjige Parametrijsko modelovanje pomoću Autodesk Inventora R11 je da predstavi različite aspekte dizajniranja pomoću geometrijskog modelovanja i parametrijskog modelovanja.

Kome je namenjena knjiga

Namena ovog teksta je da se upotrebi kao praktični vodič za studente i profesionalce. Ovaj tekst koristi Autodesk Inventor R11 kao alatku za modelovanje a poglavlja se nadovezuju u pedagoškom redosledu kako bi vas vodila od konstrukcije osnovnih geometrijskih modela do gra|enja inteligentnih mehaničkih dizajna, kreiranja skica sa više prikaza i modelovanje sklopova. Ovaj tekst koristi praktični pristup pogodan za uvežbavanje važnih tehnika parametrijskog modelovanja i koncepata.

Lekcije

Ova knjiga sadrži seriju od deset lekcija u stilu uputstava koje su dizajnirane tako da predstave Autodesk Inventor CAD korisnicima koji su početnici. Ovaj tekst je tako|e koristan za Autodesk Inventor korisnike koji prelaze sa prethodnog izdanja programa. Tehnike geometrijskog modelovanja i koncepti koji su opisani u ovom tekstu su primenjivi i na druge parametrijske CAD pakete koji rade sa oblicima. Osnovni stav ove knjige je da što više dizajna kreirate pomoću Autodesk Inventora tim ćete bolje upoznati program. Sa ovim na umu, svaka lekcija predstavlja novi set komandi i koncepata, koje se nadogra|uju na prethodne lekcije.

Knjiga za odličan uvod u Autodesk Inventor 11

Ova knjiga ne namerava da pokrije sve funkcije Autodesk Inventora, već samo da obezbedi uvodno predstavljanje programa. Namera mi je bila da vam pomognem da steknete dobru osnovu za dalje istraživanje i razvoj na uzbudljivom polju Computer Aided Engineering-a.

Detaljan sadržaj

Uvod
Priznanja

Poglavlje 1 - Početak

Uvod
Razvoj računarskog geometrijskog modelovanja
Parametrijsko modeliranje zasnovano na oblicima
Pokretanje Autodesk Inventora
Startup okvir za dijalog i podešavanje jedinica mere
Razmeštaj ekrana Autodesk Inventora
Padajući meniji
Standard linija sa alatkama
Part Feature linija sa alatkama
Help opcija
2D Sketch linija sa alatkama
Prozor grafike
Grafički kursor ili krstovi
Područja linije za poruke i statusne linije
Browser
Tasteri miša
Esc – komande za poništavanje
Pomoć na internetu
Napuštanje Autodesk Inventora
Kreiranje direktorijuma CAD fajlova

Poglavlje 2 - Osnove parametrijskog modelovanja

Uvod
Adjuster dizajn
Pokretanje Autodesk Inventor a
Razmeštaj ekrana Autodesk Inventora
Kreiranje grubih skica
Korak 1: Kreiranje grube skice
Grafički kursori
Simboli geometrijskih ograničenja
Korak 2: Primenjivanje/modifikovanje ograničenja i dimenzija
Modifikovanje dimenzija crteža
Korak 3: Završavanje osnovnog geometrijskog oblika
Izometrijski prikaz
Funkcije dinamičkog prikazivanja - Zoom i Pan
Dinamička rotacije 3-D bloka - 3D Rotate
Dinamičko prikazivanje – Brzi tasteri
Alatke za prikazivanje – Standard linija sa alatkama
Režimi prikaza
Ortografski nasuprot perspektivnom
Ravan za crtanje – to je XY CRT, ali XYZ svet
Korak 4-1: Dodavanje izvučenog oblika
Korak 4-2: Dodavanje oblika isečka
Snimanje modela
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 3 - Koncepti konstruktivne geometrije

Uvod
Binary stablo
Locator dizajn
Pokretanje Autodesk Inventora
Podešavanje GRID i SNAP intervala
Strategija modelovanja – CSG Binary stablo
Osnovni oblik
Format dimenzija modela
Modifikovanje dimenzija skice
Promena pozicije dimenzija
Završavanje osnovnog geometrijskog oblika
Kreiranje sledećeg geometrijskog oblika
Kreiranje oblika isečka
Kreiranje postavljenog oblika
Kreiranje pravougaonog oblika isečka
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 4 - Stablo istorije modela

Uvod
Saddle Bracket dizajn
Pokretanje Autodesk Inventora
Strategija modelovanja
Browser Autodesk Inventora
Kreiranje osnovnog oblika
Dodavanje drugog geometrijskog oblika
Kreiranje 2D skice
Promena imena oblika delova
Podešavanje širine osnovnog oblika
Dodavanje postavljenog oblika
Kreiranje pravougaonog oblika isečka
Modifikacije dela zasnovane na istoriji
Promena dizajna
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 5 - Osnove parametrijskih ograničenja

Ograničenja i odnosi
Kreiranje Simple Triangular Plate dizajna
Potpuno ograničena geometrija
Pokretanje Autodesk Inventora
Prikazivanje postojećih ograničenja
Primenjivanje geometrijskih/dimenzionih ograničenja
Preveliko ograničavanje i vo|ene dimenzije
Brisanje postojećih ograničenja
Upotreba Auto Dimension komande
Dodavanje dodatne geometrije
Podešavanja ograničenja
Parametrijski odnosi
Dimenzione vrednosti i dimenzione varijable
Parametrijske jednačine
Prikazivanje i uspostavljanje parametara i odnosa
Snimanje fajla modela
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 6 - Geometrijski konstrukcioni alati

Uvod
Gasket dizajn
Strategija modelovanja
Pokretanje Autodesk Inventora
Kreiranje 2D skice
Editovanje crteža povlačenjem entiteta
Dodavanje dodatnih ograničenja
Upotreba Trim i Extend komandi
Auto Dimension komanda
Kreiranje šavova i završavanje skice
Potpuno ograničena geometrija
Skica profila
Redefinisanje skice i profila
Kreiranje pomerenog oblika isečka
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 7 - Roditelj / Dete odnosi i BORN tehnika

Uvod
BORN tehnika
U-Bracket dizajn
Pokretanje Autodesk Inventora
Podešavanje standardne ravni za skiciranje
Primena BORN tehnike
Kreiranje 2D skice osnovnog oblika
Kreiranje prvog izvučenog oblika
Implicitni Roditelj/Dete odnosi
Kreiranje drugog geometrijskog oblika
Kreiranje prvog isečenog oblika
Kreiranje drugog oblika isečka
Ispitivanje Roditelj/Dete odnosa
Modifikovanje dimenzije Roditelja
Promena dizajna
Potiskivanje oblika
Drugačiji pristup CENTER_DRILL obliku
Potiskivanje Rect_Cut oblika
Kreiranje oblika kružnog isečka
Fleksibilan pristup dizajnu
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 8 - Crteži delova i asocijativna funkcionalnost

Crteži iz delova i asocijativna funkcionalnost
Pokretanje Autodesk Inventora
Drawing Mode - 2D Paper Space
Format lista za crtanje
Upotreba predefinisanih formata lista za crtanje
Brisanje, aktiviranje i editovanje lista za crtanje
Dodavanje osnovnog prikaza
Kreiranje projektovanog prikaza
Podešavanje veličine prikaza
Promena pozicije prikaza
Prikazivanje dimenzija oblika
Promena pozicije i sakrivanje dimenzija oblika
Dodavanje dodatnih dimenzija – referentne dimenzije
Dodavanje oznaka centra i linija centra
Završavanje lista za crtanje
Asocijativna funkcionalnost – modifikovanje dimenzija oblika
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 9 - Datum oblici i pomoćni prikazi

Radni oblici
Pomoćni prikazi u 2D crtežima
Rod-Guide dizajn
Strategija modelovanja
Primena BORN tehnike
Kreiranje osnovnog oblika
Kreiranje iskošene radne ravni
Kreiranje 2D skice na radnoj ravni
Upotreba Projected Geometry opcije
Završavanje geometrijskog oblika
Kreiranje pomerene radne ravni
Kreiranje još jednog oblika isečka pomoću radne ravni
Počinjanje novog 2D crteža
Dodavanje osnovnog prikaza
Kreiranje pomoćnog prikaza
Prikazivanje dimenzija oblika
Podešavanje veličine prikaza
Dodavanje dodatnih dimenzija
Dodavanje oznaka centra i linija centra
Završavanje lista za crtanje
Editovanje izometrijskog prikaza
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 10 - Simetrični oblici u dizajnu

Uvod
Revolvirani dizajn: PULLEY
Strategija modelovanja – Revolvirani dizajn
Pokretanje Autodesk Inventora
Podešavanje prikaza ravni za skiciranje
Kreiranje 2D skice za revolvirani oblik
Kreiranje revolviranog oblika
Reflektovanje oblika
Kreiranje vodeće šare pomoću konstrukcione geometrije
Kružna šara
Ispitivanje parametara šare
Drawing Mode – definisanje novog okvira i bloka naslova
Kreiranje šablona za crtanje
Automatsko pozivanje dimenzija
Kreiranje prikaza
Pozivanje dimenzija – Features opcija
Asocijativna funkcionalnost – promena dizajna
Dodavanje linija centra u oblik šare
Završavanje crteža
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 11 - Napredni 3D konstrukcioni alati

Uvod
Dizajn tankih zidova: Kućište za fen
Strategija modelovanja
Pokretanje Autodesk Inventora
Podešavanje prikaza ravni za skiciranje
Kreiranje 2D skice za osnovni oblik
Kreiranje revolviranog oblika
Kreiranje pomerenih radnih ravni
Kreiranje 2D skica na pomerenim radnim ravnima
Kreiranje Loft oblika
Kreiranje izvučenog oblika
Završavanje izvučenog oblika
Kreiranje 3D zaobljenja i šavova
Upotreba Shell operacije
Kreiranje vodeće šare
Kreiranje pravougaone šare
Kreiranje Sweep oblika
Definisanje 2D Sweep putanje
Definisanje Sweep sekcije
Završavanje Sweep oblika
Pitanja
Vežbe

Poglavlje 12 - Modelovanje sklopa - Spajanje svega u celinu

Uvod
Metodologija modelovanja sklopa
Shaft Support sklop
Dodatni delovi
(1) Collar
(2) Bearing
(3) Base-Plate
(4) Cap-Screw
Pokretanje Autodesk Inventora
Postavljanje prve komponente
Postavljanje druge komponente
Stepeni slobode i ograničenja
Ograničenja sklopa
Primena prvog ograničenja sklopa
Primena drugog Mate ograničenja sklopa
Ograničeno pomeranje
Primena Flush ograničenja
Postavljanje treće komponente
Primena Insert ograničenja
Sklapanje Cap-Screw-ova
Eksplodirani prikaz sklopa
Editovanje komponenti
Pristup Adaptivnog Dizajna
Brisanje i ponovna primena ograničenja sklopa
Podešavanje crteža modela sklopa
Kreiranje liste delova
Editovanje liste delova
Promena vrste materijala
Završavanje crteža sklopa
Dokumentacija materijala
(a) BOM iz liste delova
(b) BOM iz modela sklopa
Zaključak
Rezime razmatranja modelovanja
Pitanja
Vežbe

Indeks
Napomene

 

Izbor iz iste oblasti

 

SolidWorks 2009 do kraja (CD)
 

Matt Lombard

SolidWorks 2009 do kraja (CD)

Preko 1000 strana u tvrdom povezu. SolidWorks 2009 do kraja je obimna referentna knjiga koja obuhvata osnove ali nakon osnova prelazi i na teme za naprednije nivoe. Svaka funkcija... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Pro/Engineer Wildfire - Primer
 

PTC

Pro/Engineer Wildfire - Primer

PTC-proizvođač vodećeg CAD/CAM/CAE softverskog paketa Pro/Engineer, napravio je veliki korak napred u poboljšanju najnovije verzije ovog softvera. Da je taj korak veliki, proizvođač... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Uvod u AutoCAD 2008 2D i 3D projektovanje
 

Alf Yarwood

Uvod u AutoCAD 2008 2D i 3D projektovanje

AutoCAD 2008 je veoma složen softverski paket za projektovanje uz pomoć računara (CAD – computer-aided design). Nemoguće bi bilo u knjizi ovih dimenzija pokriti složenost... ceo tekst Ceo opis knjige

 

ArchiCAD 19
 

GraphiSoft

ArchiCAD 19

Knjiga je namenjena najširem krugu korisnika ArchiCAD-a i onih koji bi to hteli da budu. Priručnik sadrži 553 slika ekrana, linkove za starne fajlove što omogućuje dobro... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Autodesk Mechanical Desktop 6.0
 

Grupa autora

Autodesk Mechanical Desktop 6.0

Autodeskov zvanični priručnik – Ova knjiga je osmišljena kao udžbenik koji omogućuje uspešno učenje Mechanical Desktopa i direktnu primenu znanja na vašu projektnu... ceo tekst Ceo opis knjige