Oblasti Društvene nauke Ekonomija Ekonomija, razno

Izvozna strategija proizvodnog preduzeća

 

Izvozna strategija proizvodnog preduzeća
Autor: Danilo Dorović Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 86-82363-72-0  
Format: 24 cm  
Strana: 208  
Povez: Broširan  
Izdavač: Prometej - Zemun Spisak svih izdanja  
Godina: 2006.  

 

Cena: 460 din, 4.00 €, 5.11 $

 

 

Srbija je danas društvo čiji građani svakodnevno osećanju teško ekonomsko stanje koje često utiče na zadovoljenje najelementarnijih potreba a samim tim i na duhovni nivo nacije i pojedinca. Opšte je poznata činjenica da je za srpsku privredu od presudne važnosti izvoz ako se želi postići ekonomski preporod.

Upravo je motiv pisanja rada želja da se analiziranjem uspešnih svetskih izvoznika ukaže na način koji omogućuje efikasnije osvajanje svetskog tržišta, posebno tržišta najrazvijenijih zemalja. U svetu, proizvodna preduzeća smatraju izvoz regularnim delom svog poslovanja, dok će u našoj zemlji u budućnosti, usled nestajanja velikih domaćih spoljnotrgovinskih preduzeća, proizvodna preduzeća biti prinuđena da u značajnoj meri sopstvenim snagama osvajaju inostrano tržište.

Srbija spada u grupu malih zemlja. Upravo za rentabilno poslovanje proizvodnih preduzeća iz malih zemalja izvoz na inostrano tržište je od presudne važnosti. U narednoj tabeli prezetnovan je značaj inostranih tržišta za pojedine transnacionalne korporacije. Iz tabele se jasno vidi da najveći broj preduzeća koja se odlikuju visokim udelom prodaje na inostranim tržištima su upravo iz malih zemalja (mereno veličinom teritorije i/ili brojem stanovnika).

Jedno od osnovnih načela vojne nauke kaže da se vojna akcija mora usmeriti prema jasno definisanom, konačnom i dostižnom cilju. Jasno je da orijentacija preduzeća na izvozno poslovanje zapravo cilj strategijskog karaktera, a da je u takvoj orijentaciji ključno pitanje da li je preduzeće u stanju da sa svojom ponudom konkuriše na inostranim tržištima.

I u ekonomskoj nauci, baš kao i u vojnoj, prihvaćeno je da je strategija oblast koja nije samo naučna kategorija. Odnosno, da je moguće definisati principe koje uspešna strategija mora da ispuni, ali da je njeno precizno definisanje stvar veštine pojedinca. Rad koji je pred vama upravo definiše kao polaznu tezu nekoliko novih principa koje uspešna izvozna strategija proizvodnog preduzeća mora da zadovolji, pose bno kada je jasno definisani cilj - izvoz na tržišta razvijenih zemalja.

Postavljena je teza da je za formulisanje uspešne strategije izvoza potrebno da preduzeće, između ostalih, prihvati i sledeće principe:

1. Odabir oblasti privredne aktivnosti na osnovu prednosti nacionalne privrede.
2. Važnost adekvatnog sagledavanja specifičnosti inostrane tražnje i sposobnosti inostranih konkurenata.
3. Plansko unapređivanje resursa i sopstvenih sposobnosti.
4. Korišćenje saradnje sa snažnijim firmama u zemlji i inostranstvu radi postizanja više konkurentnosti.

Deo postavljene teze je i tvrdnja da država može značajno pomoći preduzeću u razvoju konkurentnosti odnosno da je potrebno da država aktivno podržava razvoj konkurentnosti preduzeća ekonomskom politikom. Predmet rada nije analiza državne politike. Ipak, u radu korišćeni slučajevi iz prakse za dokazivanje postavljene teze jasno ukazuju da je pomoć države često bila od presudne važnosti za uspeh pojedinih preduzeća na inostranim tržištima. Zato ćemo ukazati i na ovu dimenziju problema.

Za dokazivanje teze, u radu je usvojen metod analize slučajeva iz prakse (case study).

U prva tri poglavlja rada se posmatraju parametri neophodni za formulisanje izvozne strategije preduzeća. U prvom poglavlju su to ključni faktori uspeha u pojedinom sektoru. U drugom delu se na osnovu teorija međunarodne trgovine istražuju komparativne prednosti koje nacionalna privreda pruža izvozniku. Treće poglavlje analizira okruženje, kako međunarodno, tako i nacionalno odnosno okruženje izvoznog tržišta.

Prva tri poglavlja se odnose na analizu kao deo formulisanja izvozne strategije. SWOT analiza je osnovni koncepcijski okvir za veštinu i promoćurnost stratega u konačnom oblikovanju izvozne strategije, što je obrađeno u četvrtom delu rada.

U petom i šestom delu su prezentovani slučajevi koji potvrđuju postavljenu tezu, grupisani po osnovnim elementima poslovne strategije - elementima marketing miksa i resursa preduzeća. Sedmo i osmo poglavlje su zaključna poglavlja rada."

Mr Danilo Dorović

 

Izbor iz iste oblasti

 

Država i tržišne reforme
 

Dr Ivica Stojanović

Država i tržišne reforme

Uprkos svemu, za mene ekonomska misao nije uzaludna strast. Zbog toga, u knjizi Država i tržišne reforme, analizirajući ulogu države u procesima tržišnih reformi u bivšim... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Pirati digitalnog doba
 

Džon Ganc, Džek B. Ročester

Pirati digitalnog doba

Piraterija u oblasti softvera i dalje je problem svetskih razmera. Ova knjiga sadrži potpunu i detaljnu analizu ekonomske štete koju piraterija nanosi kako lokalnim ekonomijama... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Kapitalizacija penzijskog osiguranja
 

Boško Mijatović

Kapitalizacija penzijskog osiguranja

U mnoštvu transformacija u ekonomiji koje prelazak iz socijalističkog u kapitalistički sistem zahteva, i u mnoštvu problema koje ta promena i transformacije koje ona izisku... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Kako plivati sa ajkulama
 

Harvi Mekej

Kako plivati sa ajkulama

Harvi Makej poseduje dar da na veoma duhovit i zabavan način iznese neka veoma važna zapažanja. Verovatno se zato ova knjiga koristi na stotinama univerziteta širom Sjedinjenih... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Kejnz protiv klasika
 

Ivan Vujačić

Kejnz protiv klasika

Džon Majnard Kejnz (1883-1946) je bio engleski ekonomista cije su radikalne ideje imale ogroman uticaj na modernu ekonomiju. Bio je zagovornik vladine politike intervencionisa... ceo tekst Ceo opis knjige