Oblasti Polovne knjige Popularna psihologija, polovne

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga

 

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga
Autor: Karlson Ričard Spisak svih knjiga  
Prevod: Reljić Magdalena  
ISBN: 978-86-7878-060-8  
Format:  
Strana: 207  
Povez: Broširan  
Izdavač: Alnari Spisak svih izdanja  
Godina: 2007.  

 

Cena: 650 din, 5.65 €, 7.22 $

 

Na­kon pro­da­tih 21 mi­li­o­na pri­me­ra­ka ši­rom sve­ta, knji­ga Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri, Ri­čar­da Kar­lso­na, po­mo­gla je mi­li­o­ni­ma lju­di da pro­me­ne svo­je po­i­ma­nje ži­vo­ta i na­či­ne re­ša­va­nja naj­do­sad­ni­jih ži­vot­nih pro­blem­či­ća.

Iz­di­za­nje iz­nad 'ma­lih stva­ri' u na­me­ri da do­bi­je­mo bo­lji po­gled na pro­blem, omo­gu­ći­lo nam je da ži­vi­mo pot­pu­ni­je i mir­ni­je. Ali - ka­ko ne gu­bi­ti živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri? U svo­joj no­voj knji­zi, Kar­lson go­vo­ri upra­vo o to­me: o ve­li­kim ži­vot­nim bri­ga­ma. Sa nje­go­vim za­štit­nič­kim zna­kom, mu­drim i bla­go­tvor­nim to­nom, on is­tra­žu­je na­či­ne re­ša­va­nja ne­ve­ro­vat­no te­ških te­ma ko­je nam ži­vot ba­ca u li­ce, uklju­ču­ju­ći po­mi­re­nje sa smr­ću vo­lje­ne oso­be, za­tim ka­ko raz­vod mo­že da uti­če na va­šu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje, su­o­ča­va­nje sa bo­le­šću u va­šem ili tu­đem slu­ča­ju, re­ša­va­nje po­te­ško­ća na po­slu i hva­ta­nje u ko­štac sa fi­nan­sij­skim ne­u­spe­si­ma.

Kar­lson nu­di is­kre­ne sa­ve­te o to­me ka­ko da ne gu­bi­te živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri, po­red osta­log i ovo: –Uči­te iz ve­li­kih stva­r –Za­pi­taj­te se “Ho­će li ovo bi­ti va­žno za go­di­nu da­na – Raz­mi­sli­te o re­či­ma, “Mo­ra­te da da­te pri­mer pro­me­ne ka­kvu že­li­te da vi­di­te” Pri­pre­mi­te se i oslo­bo­di­te se.

 

Izbor iz iste oblasti

 

 

 

Govor tela, polovna knjiga
 

Gordon R. Veinrajt

Govor tela, polovna knjiga

Ovaj praktični vodič će vas naučiti da efektnije koristite i tumačite govor tela. Uz ove vežbe posmatranja i jednostavne eksperimente popraviće se vaše razumevanje neverbalne... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Kako promeniti odnos prema životu, polovna knjiga
 

Andrej Kurpatov

Kako promeniti odnos prema životu, polovna knjiga

Knjiga o četiri univerzalne zablude. One kriju uzroke svih naših neprijatnosti. Zahvaljujući tačnim odgovorima Andreja Kurpatova ogroman broj ljudi na nov način već posmatra svoj... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Psihonavigacija - putovanje duše, polovna knjiga
 

Džon Perkins

Psihonavigacija - putovanje duše, polovna knjiga

Tehnike za putovanje kroz vreme i prostor Novi pristup astralnoj projekciji, vidovitosti, kreativnom sanjanju. Autor opisuje svoje susrete sa inodnezijskim Bugijima... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Ako je život igra ovo su pravila – polovna knjiga
 

Čeri Karter-Skot

Ako je život igra ovo su pravila – polovna knjiga

Verovatno smo se svi u teškim trenucima ponekad upitali: Zašto izgleda da jedino ja ne znam kako se igra ova igra života? Čeri Karter Skot korporativni instruktor i konsultant... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Zaplešite sa životom, polovna knjiga
 

Suzan Džefers

Zaplešite sa životom, polovna knjiga

Zaplešite sa životom je neprocenjivi izvor uvida u naše sopstveno biće i praktični vodič koji nas nadahnjuje da stvorimo život ispunjen spokojem, radošću i izobiljem... ceo tekst Ceo opis knjige