Oblasti Društvene nauke Politika

Manjine u međunarodnom pravu

 

Manjine u međunarodnom pravu
Autor: Boris Krivokapić Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 86-82363-75-5  
Format: 24 cm  
Strana: 278  
Povez:  
Izdavač: Prometej - Zemun Spisak svih izdanja  
Godina: 2006.  

 

Cena: 660 din, 5.74 €, 7.33 $

 

Međunarodnopravni standardi zaštite manjina.

Knjiga dr Krivokapića bavi se najvažnijim međunarodno pravnim aspektima zaštite manjina. Radi se o materiji koja je veoma aktuelna i zanimljiva i sa teorijskog i sa praktičnog aspekta. To je i razumljivo kada se ima u vidu da samo u Evropi manjine čine oko 12% ukupnog stanovništva. Ova problematika je od naročitog značaja za našu zemlju, koja ima brojne nacionalne (etničke) manjine.

Knjiga ima dva osnovna dela. Prvi, obimniji, je autorski, a drugi je dokumentacioni.

Autorski deo podeljen je u pet glava. U prvoj se autor bavi nekim načelnim odnosno opštim problemima, čije je razumevanje neophodno i za samo razumevanje manjinske zaštite. Bliže gledajući, tu je dat sažet osvrt na razne moguće nazive manjina i na najvažnije pokušaje definisanja manjina.

Druga glava predstavlja izlaganje istorijskog razvoja međunarodne zađtite manjina. To je učinjeno merom, a opet dovoljno pregledno i jasno, u okviru tri tematske jedinice u okviru kojih su izloženi mađunarodna zaštita manjina do Prvog svetskog rata, Versjaski sistem zaštite manjina i opšti pogled na zaštitu manjina posle Drugog svetskog rata.

Treća glava je naročito zanimljiva. Tu su posebno obrađeni navažniji momenti kojise tiču mesta i uloge u manjinskoj zaštiti Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, OEBS-a, ostalih regionalnih instrumenata i bilateralnih sporazuma. Na kraju dat je opšti osvrt na međunarodnu zaštitu manjina u naše vreme.

Četvrta glava bavi se manjinskim pravima. Autor prvo izlaže opšta ljudska prava i slobode, od posebnog značaja za pripadnike manjina, a zatim se bavi posebnim manjinskim pravima, pri čemu nudi tzv. katalog najvažnijih takvih prava (pravo na opstanak, pravo na indetitet, pravo na jednakost i nediskriminaciju, pravo na upotrebu manjinskog jezika, posebna prava u domenu školstva, pravo na negovanje sopstvene kulture i tradicije, pravo na delotvorno učešće u životu zajednice, pravo na međunarodne kontakte i saradnju, pravo na efikasnu zaštitu zajamčenih prava, ostala prava). Nakon toga, pisac se osvrće na pitanje da li su manjinska prava individualna i/ili kolektivna, zatim se bavi problemom ograničenja prava manjina odnosno dužnosti manjina.

Poslednja, peta glava posvećena je odgovarajućim mehanizmima zaštite. Nakon kratkog osvrta na unutrašnje mehanizme (ali u vezi sa implementacijom međunarodnog prava), autor se prilično detaljno bavi raznim međunarodnim mehanizmima, kao što su izveštaji država, saopštenja drugih država, spor pred međunarodnim sudovima, predstavke pojedinaca i grupa, sudski spor po tužbama pojedinaca, pravno-politički mehanizmi.

U drugom delu knjige dat je izbor najvažnijih međunarodnopravnih odredbi koje su od značaja za položaj etničkih (nacionalnih) manjina. Posebno treba primetiti da su uz odgovarajuće dokumente donete pod okriljem UN i najvažnije ugovore zaključene u okviru Saveta Evrope, objavljena i 4 bilateralna sporazuma od neposrednog značajaza našu zemlju odn. za odgovarajuće nacionalne manjine koje žive uz Srbiji. Reč je o relevantnim ugovorima sa Rumunijom, Mađarskom, Makedonijom i Hrvatskom. Posebno treba istaći da se poslednja dva sporazuma prvi put publikuju u našoj literaturi.

Konačno, autor je iskoristio trenutak ustavnih promena, te je na kraju uvrstio i relevantne odredbe novog Ustava Republike Srbije (2006) "

Prof. dr Milan Paunović, recenzent knjige

Iz svega što je do sada rečeno može se zaključiti da ovaj novi istraživački poduhvat profesora Borisa Krivokapića može da ima veoma široku namenu, možda i širu nego njegovo prethodno izvanredno delo. Ova knjiga će svakako imati širu čitalačku publiku. Naravno, ona će najviše koristiti naučnim radnicima i stručnjacima koji se bave zaštitom manjina, zatim državnim, diplomatskim i drugim odrovarajućim nadležnim institucijama. Ona će međutim, biti dostupnija i pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina u njihovim nastojanjima da se izbore za što bolji položaj i sopstvenu zaštitu...

Prof. dr Branimir Brana Marković, recenzent knjige

 

Izbor iz iste oblasti

 

 

 

Balkanski putevi i sumanuto bespuće
 

Jelena Guskova

Balkanski putevi i sumanuto bespuće

Ekskluzivno predstavljamo knjigu ruskog akademika, Jelene Guskove, koja se bez imalo zaziranja bavi bolnim temama srpsko-ruskih odnosa i politike Srbije od Petra Velikog... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Balkanski prorok
 

Sergej Grizunov, Genadij Sisojev

Balkanski prorok

Knjiga dvojice poznatih ruskih novinara, koji su dugo izveštavali i službovali na Balkanu, baca novo svetlo na političko delovanje Milana Panića u vreme jugoslovenskih sukoba... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Ko je ubio Ulofa Palmea
 

Vojislav Lalić

Ko je ubio Ulofa Palmea

Zašto je ubistvo Ulofa Palmea najmisteriozniji atentat u Evropi. Da li bi najnovija otkrića u Stokholmu mogla konačno da dovedu do onoga ko je povukao oroz na revolveru i ubio... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Vladimir Putin
 

Aleksandar Buškov

Vladimir Putin

Aleksandar Aleksandrović Buškov je napisao i komponovao publicističku knjigu posvećenu fenomenu vlasti Vladimira Putina. U knjizi se oseća atmosfera skupšinske sale... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

Osnovi teokratije
 

Miroljub Petrović

Osnovi teokratije

Teokratija je državno uređenje zasnovano na Božjem autoritetu i Božjem zakonu. Demokratija je državno uređenje zasnovano na egoizmu i manipulaciji. Ono je vladavina rulje te stoga... ceo tekst Ceo opis knjige