Oblasti Računari Office

Office XP brzo i lako

 

Office XP brzo i lako
Autor: Diane Koers Spisak svih knjiga  
Prevod: Aleksandar Kostić  
ISBN: 86-7310-145-x  
Format:  
Strana: 440  
Povez:  
Izdavač: Kompjuter biblioteka Spisak svih izdanja  
Godina:  

 

Cena: 570 din, 4.96 €, 6.33 $

 

 

Opustite se. Učenje Office XP-a sada je lako. Sa instrukcijama iz ove knjige, za vrlo kratko vreme ćete postati profesionalac u korišćenju svake aplikacije. Počev od kreiranja osnovnih dokumenata u Word-u , pa do pojedinosti Access baza podataka, ova knjiga, na način koji je lak za razumevanje, obuhvata sve nove mogućnosti Office XP-a. Microsoft Office XP se lakše razume sa instrukcijama o tome gde i šta treba kliknuti mišem.

Naziv vodiča "Brzo i lako" je sasvim dobar, jer upravo to i znači. Bez teorije; pravo na problem. Ova knjiga Vas vodi kroz teme koje velikom brzinom pokriva i prezentuje veliki broj slika sa ekranskim prikazima, koji Vam pomažu pri učenju – Joseph T. Sinclair, Autor

Jedna od najkorisnijih knjiga u kojoj nema reči iz tehničkog žargona – The Toronto Globe and Mail

Početnici će zavoleti stil i format... autorova ekspertiza teme vidljiva je u svakom delu knjige – Publishers Weekly

Sadržaj

Uvod

I Deo – Početak

Poglavlje 1 Dobrodošli u Office XP

• Upoznavanje sa Office aplikacijama
• Startovanje programa
• Osnovni elementi na ekranu
• Izlazak iz programa

Poglavlje 2 – Izbor komandi

• Upoznavanje sa personalizovanim menijima
• Biranje komandi preko tastature
• Upotreba prečica za menije
• Rad sa okvirima za dijalog
• Rad sa paletama sa alatima
• Odvajanje palata sa alatima
• Upotreba standardne palate sa alatima
• Prikazivanje ostalih paleta sa alatima
• Pomeranje paleta sa alatima
• Zatvaranje paleta sa alatima
• Naučite SmartTags

Poglavlje 3 – Uobičajeni načini za obavljanje neke operacije

• Rad sa Task panelom
• Menjanje Tasks panela
• Zatvaranje Task panela
• Ponovno prikazivanje Task panela
• Umetanje generisanog teksta po slučajnoj metodi
• Pregled izgleda dokumenta spremnog za štampu
• Štampanje dokumenta
• Aktiviranje štampanja iz Toolbar-a
• Aktiviranje štampanja iz menija
• Snimanje Vašeg dokumenta
• Snimanje dokumenta po prvi put
• Snimanje dokumenta
• Zatvaranje dokumenta
• Otvaranje već postojećeg dokumenta
• Pozivanje Open okvira za dijalog
• Otvaranje Recently Used Documents liste
• Otvaranje novog dokumenta

Poglavlje 4 – Pomoć u radu sa Office XP-om

• Upotreba Office asistenta
• Traženje pomoći od asistenta
• Izbor drugog asistenta
• Skrivanje asistenta
• Uklanjanje asistenta
• Upotreba What’s This? opcije
• Pretraga Web resursa za pomoć
• Testirajte Vaše znanje

II Deo– Korišćenje WORD-a

Poglavlje 5 Osnove Word-a

• Kucanje teksta
• Umetanje, označavanje, i brisanje teksta
• Umetanje teksta
• Označavanje teksta
• Brisanje teksta
• Upotreba Undo i Redo opcija
• Umetanje specijalnih karaktera ili simbola
• Pomeranje po ekranu
• Kako da kliknete mišem i počnete da kucate?
• Upotreba traka za skrolovanje
• Upotreba tastature za pomeranje kroz dokument
• Upotreba Go To komande

Poglavlje 6 – Formatiranje Word dokumenta

• Ulepšavanje teksta
• Izmena font-a
• Izmena veličine slova
• Promenite tekst u Bold, Italic ili Underline
• Kopiranje stila formatiranja na drugi selektovani tekst
• Izmena velikih slova u mala i obratno
• Rad sa listama koje su numerisane i Bulleted listama
• Aranžiranje teksta na strani
• Poravnanje teksta
• Izmena proreda linija
• Uvlačenje teksta
• Rad sa tabulatorima
• Postavljanje tabulatora
• Pomeranje tabulatora
• Brisanje tabulatora
• Pomeranje ili kopiranje teksta
• Pomeranje teksta
• Kopiranje teksta
• Upotreba Drag-and-Drop

Poglavlje 7 – Poboljšajte Vaše pisanje

• Rad sa AutoCorrect i AutoFormat opcijama
• Dodavanje stavki u AutoCorrect listu
• Brisanje stavki iz AutoCorrect liste
• Upoznajte se sa AutoFormat opcijom u toku kucanja teksta
• Upotreba Find and Replace opcije
• Upotreba Find opcije
• Pronalaženje svih mesta gde se nalazi traženi tekst
• Upotreba Replace opcije
• Ispravljanje gramatičkih i pravopisnih grešaka
• Provera pravopisa u toku kucanja
• Startovanje provere pravopisa i gramatike
• Pronalaženje reči pomoću Thesaurus opcije

Poglavlje 8 – Rad sa dužim dokumentima

• Postavljanje parametara strane
• Izmena veličine margina i orijentacije strane
• Izbor veličine papira
• Podešavanje preloma stranice
• Umetanje preloma strane
• Brisanje preloma strane
• Rad sa zaglavljem i fusnotama
• Kreiranje zaglavlja ili fusnote
• Dodavanje datuma, vremena ili broja strane
• Prikazivanje karaktera koji se ne štampaju
• Testirajte Vaše znanje

III Deo– Korišćenje EXCEL-a

Poglavlje 9 – Kreiranje jednostavne tabele

• Upoznavanje sa ekranom tabele
• Kretanje kroz ekran sa tabelom
• Unos podataka
• Unos labela
• Unos vrednosti
• Uređivanje podataka
• Izmena sadržaja ćelije
• Uređivanje sadržaja ćelije

Poglavlje 10 – Uređivanje tabele

• Naučite tehnike za obeležavanje
• Umetanje kolona i redova
• Umetanje kolona
• Umetanje redova
• Brisanje redova i kolona
• Pomeranje podataka
• Copy i Paste sadržaj ćelija
• Upotreba Drag-and-Drop tehnike
• Uklanjanje sadržaja ćelije
• Upotreba Fill opcije

Poglavlje 11 – Rad sa funkcijama i formulama

• Kreiranje formula
• Kreiranje jednostavne formule
• Kreiranje složene formule
• Uređivanje stavki
• Uređivanje u ćeliji
• Uređivanje iz Contens linije
• Kopiranje formula
• Kopiranje pomoću Fill opcije
• Kopiranje sa Copy i Paste
• Kreiranje apsolutne reference u formulama
• Upotreba funkcija
• Upotreba funkcije SUM
• Upotreba dugmeta AutoSum
• Upotreba funkcije AVERAGE

Poglavlje 12 Formatiranje radnog lista

• Formatiranje brojeva
• Formatiranje brojeva pomoću palete sa alatima
• Izmena broja mesta iza decimalne tačke
• Podešavanje širine kolone
• Poravnanje u ćelijama
• Podešavanje poravnanja sadržaja u ćeliji
• Centriranje zaglavlja
• Izmena font-ova
• Izbor određenog font-a
• Izbor veličine font-a
• Izbor stila za font
• Dodavanje okvira ćeliji
• Izmena prikaza ekrana sa tabelom
• Fiksiranje naslova tabele
• Upotreba Zoom opcije
• Pregled formula

Poglavlje 13 Kompletiranje Vaše tabele

• Priprema za štampanje
• Podešavanje margina
• Podešavanje orijentacije strane i njenih dimenzija
• Postavljanje ostalih opcija za štampanje
• Štampanje tabele
• Upotreba Print Preview
• Štampanje Vašeg rada
• Slanje tabele na e-mail

Poglavlje 14 Kreiranje grafikona

• Izmena grafikona
• Izmena dimenzija grafikona
• Pomeranje grafikona
• Izmena tipa grafikona
• Izmena izgleda vrednosti
• Izmena teksta koji se nalazi na grafikonu
• Brisanje grafikona
• Brisanje grafikona koji se nalazi u tabeli sa podacima
• Brisanje grafikona koji se nalazi u sopstvenom prozoru
• Testirajte Vaše znanje

IV Deo – Korišćenje POWERPOINT-a

Poglavlje 15 – Kreiranje i prikazivanje prezentacije

• Kreiranje prezentacije
• Dodavanje teksta u slajd
• Dodavanje slajdova
• Dodavanje liste
• Izbor načina prikazivanja
• Upotreba Normal Tri-Panel prikaza
• Outline režim pregleda
• Slide show

Poglavlje 16 – Uređivanje prezentacije

• Brisanje i rearanžiranje slajdova
• Brisanje slajdova
• Rearanžiranje slajdova
• Uređivanje teksta
• Izmena dizajna prezentacije
• Izmena izgleda slajda
• Štampanje prezentacije

Poglavlje 17 – Rad sa specijalnim efektima

• Dodavanje tabela
• Umetanje grafikona
• Kreiranje grafikona u PowerPoint-u
• Umetanje grafikona iz Excel-a
• Pomeranje grafikona
• Rad sa Clip Art bibliotekom
• Dodavanje efekta kretanja
• Testirajte Vaše znanje

V Deo – Korišćenje OUTLOOK-a

Poglavlje 18 – Početak sa radom u Outlook-u

• Upoznavanje sa Outlook prozorom
• Outlook Today prikaz
• Folderi u Outlook-u
• Dodavanje foldera u Outlook
• Izmena redosleda prikaza prečica u Outlook-u
• Brisanje prečice

Poglavlje 19 – Rad sa Address Book sistemom

• Dodavanje stavke u Address Book
• Štampanje Contact liste
• Brisanje stavke iz Contact-a

Poglavlje 20 – Korišćenje e-mail opcija

• Podešavanje Outlook-a za rad sa Internet poštom
• Kreiranje e-mail poruke
• Slanje Vaše poruke
• Proveravanje pošte
• ^itanje pošte
• Odgovor na poruku
• Repliciranje na dobijenu poruku
• Prosleđivanje poruke
• Rukovanje fajlovima i porukama
• Rukovanje porukama
• Rukovanje fajlovima priključenim uz poruku
• Brisanje poruke
• Pronalaženje poruka
• Slanje fajlova putem e-mail poruka iz Windows-a

Poglavlje 21 – Rad sa Calendar sistemom

• Pregled kalendara
• Izmena kalendarskog prikaza
• Upotreba Date Navigator-a
• Pregledanje kalendara u Table prikazu
• Podešavanje Vašeg planera
• Kreiranje sastanaka (Appointment)
• Planiranje sastanka (Meeting)
• Odgovor na poziv za sastanak (Meeting Call)
• Kreiranje događaja koji se ponavljaju (Recurring Entries)
• Izmena informacija o sastanku
• Podešavanje drugog termina za sastanak
• Prebacivanje za drugi datum
• Brisanje sastanka
• Štampanje kalendara

Poglavlje 22 – Kako Outlook može da Vam pomogne da se bolje organizujete

• Rad sa Task-ovima, odnosno zadacima
• Kreiranje zadatka
• Kreiranje zadatka koji se ponavlja
• Štampanje spiska zadataka
• Izmena prikaza liste zadataka
• Označavanje obavljenog zadatka
• Brisanje zadatka
• Kreiranje beležaka (Notes)
• Testirajte Vaše znanje

VI Deo – Korišćene ACCESS-a

Poglavlje 23 – Kreiranje Access baze podataka

• Upoznavanje sa terminima iz oblasti baza podataka
• Upotreba Wizard sistema za kreiranje baza podataka
• Upoznavanje sa Switchboard-om
• Rad sa zapisima
• Dodavanje zapisa
• Pregled zapisa
• Izmena zapisa
• Brisanje zapisa
• Pronalaženje zapisa
• Štampanje izveštaja

Poglavlje 24 – Izmena Access baze podataka

• Izmena strukture tabele
• Dodavanje polja u tabelu
• Brisanje polja iz tabele
• Izmena forme
• Dodavanje polja na formu
• Pomeranje polja na formi
• Brisanje polja sa forme
• Kreiranje nalepnica za koverte
• Testirajte Vaše znanje

VII Deo – Otkrivanje Office productivity tools alata

Poglavlje 25 – Snimanje Office dokumenata u formatu Web dokumenata

• Snimanje postojećeg dokumenta u formatu Web dokumenta
• Pregled dokumenta u Internet Explorer-u
• Uređivanje Word-ovog Web dokumenta
• Dodavanje Scrolling Text efekta
• Upotreba Web tema
• Izdavanje Web dokumenta na Internet

Poglavlje 26 – Organizovanje aktivnosti u Office-u

• Rad sa Office Shortcut paletom
• Upoznavanje i upotreba Office Shortcut palete
• Pomeranje Office Shortcut palete
• Izmena veličine Office Shortcut palete
• Sakrivanje Office Shortcut palete
• Zatvaranje Office Shortcut palete
• Prilagođavanje Office Shortcut palete
• Izmena naziva dugmeta na Toolbar-u
• Pomeranje dugmeta na Toolbar-u
• Upotreba Office Shortcut palete

Poglavlje 27 – Govor sa Office-om

• Instaliranje Speech opcije
• Podešavanje Vašeg mikrofona
• Uvežbavanje sistema za prepoznavanje govora
• Upoznavanje sa Language paletom
• Pomeranje Language palete
• Sakrivanje Language palete
• Govorite Office-u
• Kako izvršiti korekcije
• Kreiranje specijalnih reči
• Izdavanje komandi glasom
• Rad sa komandama preko tastature
• Upoznavanje sa opcijom Text to Speech
• Testirajte Vaše znanje

VIII Deo

Dodaci

Dodatak A – Korišćenje prečica na tastaturi

• Naučite osnovne prečice
• Uobičajene Office prečice
• Upotreba Word prečica
• Upotreba Excel prečica
• Upotreba PowerPoint prečica
• Upotreba Outlook prečica
• Upotreba Access prečica
• Upotreba Speech prečica

Dodatak B – Instaliranje Microsoft Office XP-a

• Upoznavanje sa sistemskim zahtevima
• Instaliranje Office XP paketa
• Instalacija sa Default opcijama
• Instaliranje komponenti Office paketa
• Rad u Maintenance režimu
• Reparacija ili reinstalacija Office paketa
• Dodavanje ili uklanjanje komponenti
• Deinstalacija Microsoft Office paketa

Rečnik

Indeks

 

Izbor iz iste oblasti

 

StarOffice 6.0 majstor
 

Michael Koch

StarOffice 6.0 majstor

Jedina knjiga koja Vam je potrebna da biste koristili StarOffice 6.0 – Ova knjiga je napravljena tako da Vas prati i istovremeno Vam obezbeđuje referentni materijal koji Vam je... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Office 2003 - za 24 časa
 

Greg Perry

Office 2003 - za 24 časa

Za samo 24 lekcije, od jednog časa ili manje, bićete u mogućnosti da razumete, iskoristite i upotrebite Microsoft Office 2003, tako da možete da obavite svoj posao. Korišćenjem jasnog... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Office 2003 Biblija (+CD)
 

Edward C. Willett

Office 2003 Biblija (+CD)

Office 2003 omogućava da efikasno obavljate svoje poslove, a sve što treba da znate o programima Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint i FrontPage nalazi se u ovoj knjizi, od... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Prezentacije, Power point 2010
 

Vladan Stevanović

Prezentacije, Power point 2010

Prezentacije, Power point 2010. Prvo izdanje, 2012, 15 x 23 cm, 140 str., broširan povez, latinica.... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Access 2003 Biblija (+CD)
 

Cary Prague, M. Irwin, J. Reardon

Access 2003 Biblija (+CD)

Baze podataka mogu biti veoma složene. Ovaj opsežan referentan priručnik pružiće vam neophodnu pomoć. Steći ćete solidno znanje o svrsi, izradi i primeni baza podataka... ceo tekst Ceo opis knjige