Oblasti Književnost Avanture, istorijski romani

Robert, Lujka i kristalni kovčeg Aleksandra Velikog

 

Robert, Lujka i kristalni kovčeg Aleksandra Velikog
Autor: Veroslav Rančić Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 978-86-7346-842-6  
Format: 21 cm  
Strana: 310  
Povez: Broširan  
Izdavač: Dereta Spisak svih izdanja  
Godina: 2011.  

 

Cena: 670 din, 5.83 €, 7.44 $

 

 

Neodoljiva priča o avanturama u potrazi za tajnom života

U du­hu naj­ve­ćih svet­skih best­se­le­ra, po­put Bra­u­no­vog Da Vin­či­je­vog ko­da i Tol­ki­no­vog Go­spo­da­ra pr­ste­no­va, Ve­ro­slav Ran­čić is­pi­sao je dra­ma­tič­no uz­bu­dlji­ve stra­ni­ce svog naj­no­vi­jeg ro­ma­na Ro­bert, Luj­ka i kri­stal­ni kov­čeg Alek­san­dra Ve­li­kog (ko­ji je, u stva­ri, na­sta­vak iz­u­zet­no za­pa­že­nog i na­gra­đe­nog ro­ma­na Ro­bert, Luj­ka i „Po­sled­nji noć­nik").

Kroz dve pa­ra­lel­ne rad­nje ro­ma­na ko­je su, na­rav­no, usko po­ve­za­ne i pro­ži­ma­ju se (pr­va - u ko­joj u XIII ve­ku, tač­ni­je 1229. go­di­ne, ra­tu­ju tem­pla­ri i Sa­ra­ce­ni ka­ko bi se do­mo­gli kri­stal­nog kov­če­ga Alek­san­dra Ve­li­kog i ta­ko­zva­ne Taj­ne ži­vo­ta; a dru­ga je sme­šte­na u pr­ve go­di­ne XXI ve­ka - ti­nej­džer Ro­bert „sa­svim slu­čaj­no" iz Egip­ta do­no­si na po­klon tem­plar­ski krst svo­me pri­ja­te­lju Luj­ki i ne slu­te­ći da će im baš taj krst pro­me­ni­ti ži­vo­te iz ko­re­na), pi­sac nam, već po na­vi­ci, za­vo­dlji­vo i bes­kom­pro­mi­sno, ot­kri­va ra­zno­ra­zne „te­o­ri­je za­ve­ra", po­put osmo­ve­kov­nog mi­stič­nog „ne­vi­dlji­vog zbi­va­nja" i mo­ći tem­pla­ra, nji­ho­vog va­žnog uti­ca­ja na pra­vo­slav­nu cr­kvu, nje­nu ar­hi­tek­tu­ru, ali i na dru­ge dru­štve­ne slo­je­ve i in­sti­tu­ci­je.

Pro­vo­ka­tiv­no, hra­bro i, na mo­men­te, sen­za­ci­o­nal­no.

 

Izbor iz iste oblasti

 

Pomen
 

Ana Houp

Pomen

Najprodavaniji roman u Velikoj Britaniji 2014. godine. London, 1920. Grad se priprema da obeleži dvogodišnjicu završetka Velikog rata i oda počast Neznanom junaku. Rat još uvek... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Pulsa di Nura
 

Ana Bujić

Pulsa di Nura

Majstorski ispripovedana i znalački vođena priča o ljubavi, slobodi i želji za pravdom. Drugi je svetski rat i vreme je moralnog pada čoveka i društva, želje za moći i gospodarenje... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Julijan
 

Ivan Ivanji

Julijan

Životopis rimskog imperatora i filozofa koga su hrišćani proglasili za otpadnika. Istorijski roman Julijan, pored romana Konstantin i Dioklecijan, spada u opus magnum... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Poslednja vojvotkinja
 

Dejzi Gudvin

Poslednja vojvotkinja

Srčana, lepa, svojeglava, pomalo sebična ali puna života, Kora je devojka koja zapravo žudi za slobodom. Svesna da je naslednica možda i najvećeg bogatstva u Americi, ona zna... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Crvena dama
 

Aleksandar Radović, Iv Bone

Crvena dama

Treća knjiga iz uzbudljive špijunske trilogije Švajcarski gambit. Posle mnogobrojnih peripetija, uglađeni švajcarski bankar Gotfrid fon Adler shvata da je mnogo ranije morao... ceo tekst Ceo opis knjige