Oblasti Računari SQL server

SQL Server 2000 – vodič za razvoj

 

SQL Server 2000 – vodič za razvoj
Autor: Michael Otey, Paul Conte Spisak svih knjiga  
Prevod:  
+ CD: Da
ISBN: 86-7310-117-4  
Format:  
Strana: 1280  
Povez:  
Izdavač: Kompjuter biblioteka Spisak svih izdanja  
Godina:  

 

Trenutno nema na stanju

 

Kreiranje snažnih aplikacija za rad sa bazama podataka na nivou preduzeća – Pomoću ovog sveobuhvatnog izvora podataka moći ćete da napravite robusne SQL Server 2000 baze podataka i aplikacije za rad sa bazama podataka. U ovoj knjizi objašnjeno je kako da pristupite i manipulišete podacima pomoću Transact-SQL-a, kako da pomoću ADO-a DAO-a ODBCDirecta, ODBC-a i RDO-a napravite snažne Windows aplikacije. Tu ćete naučiti i kako se razvijaju integrisane Web aplikacije i to pomoću ASP-a i XML-a. U knjizi ima i puno detalja o upravljanju SQL Serverom 2000, o detaljima koji se odnose na administriranje i sigrunost. Na CD-u se nalazi kod, koji može da se odmah izvršava. Svi koji se ozbiljno bave aplikacijama koje rade sa SQL Serverom 2000 treba da imaju ovu knjigu.

SQL Server 2000 – Vodič za programere

• Istražite DDL i DML elemente Transact-SQL-a
• Kreirajte aplikacije za rad sa bazama podataka pomoću ADO-a, SQL-DMO-a i DTS-a
• Kreirajte Web aplikacije pomoću ASP-a i XML-a
• Naučite kako se upravlja bazom podataka, njenim backupom, obnavljanjem i sigurnošću

"Ovo je sjajna referenca za SQL Server 2000, zajedno sa izvrsnim primerima." – Sean O'Farell

• Istraživanje DDL-a (Data Definition Language - jezik za definisanje podataka) i DML-a
• (Data Manipulation Language - jezik za manipulaciju podacima); ovo su delovi Transact
• SQL-a koji se koristi u okviru SQL Servera 2000
• Izvršavanje složenih zadataka vraćanja podataka iz baze i manipulacije tim podacima
• Pisanje uskladištenih procedura, okidača i funkcija koje će povećati funkcionalnost Vaše aplikacije i pojednostaviti njen razvoj
• Razvijanje aplikacija za rad sa bazama podataka pomoću OLE DB-a, ADO-a (ActiveX Data Objects), DAO-a (Data Access Objects) i RDO-a (Remote Data Objects)
• Kreiranje Web aplikacija kojima se upravlja preko podataka iz baze - ove aplikacije ćete kreirati pomoću Active Server Pages (ASP) i ADO-a
• Kreiranje integrisanih Web aplikacija koje rade na različitim platformama, preko XML-a
• Razvijanje korisničkih aplikacija za upravljanje SQL Serverom pomoću SQL-Distributed
• Management Objects (SQL-DMO).
• Ubacivanje novih osobina u aplikacije, koje donose English Query i FullText Search
• Planiranje i implementacija sigurnosti, backupa i procedura za obnavljanje na nivou preduzeća

O autorima

Michael Otey je glavni tehnički urednik časopisa SQL Server Magazine. On je i predsednik kompanije TECA, koja se navi konsaltingom i razvojem softvera.

Paul Conte je predsednik kompanije Picante Softvare i, zajedno sa Michaelom Oteyom, koatuor knjige SQL Server 7 Developer's Guide. On je i koautor knjige SQL/400 Ddeveloper's Guide (u izdanju 29th Street Press) i autor još nekih računarskih knjiga.

Kratak sadrzaj

Deo I

1. Pregled SQL Servera 2000
2. Osnove DDL jezika
3. Napredne definicije u bazi podataka
4. Osnove jezika za manilupaciju podacima
5. Napredne osobine DML iskaza
6. Pisanje uskladištenih procedura, okidača i funkcija
7. Proširene uskladištene procedure

Deo II: Windows aplikacije

8. ADO
9. ODBC API
10. Rad sa DAO
11. ODBCDirect
12. RDO

Deo III: Web aplikacije

13. Čarobnjak Web Wizard 7.34
14. ASP i ADO
15. XML

Deo IV: Upravljanje i analiza aplikacija

16. SQL-DMO (SQL-Distribuisani objekti za upravljanje)
17. Razvoj aplikacija pomoću DTS-a
18. Full-Text Search i English Query

Deo V: Administracija za programere

19. Upravljanje serverima
20. Upravljanje bazom podataka
21. Sigurnost SQL Servera
22. Backup (kreiranje rezervne kopije) i oporavak baze podataka
23. Otklanjanje problema vezanih za performanse rada sa bazama podataka

Deo VI: Koncepti relacionih baza podataka

24. Uvod u model relacione baze podataka
25. Uvod u dijagrame veza entiteta

Deo Dodaci

A. Maksimalni kapacitet
B. Kreiranje i promena UDL datoteka

 

Izbor iz iste oblasti

 

 

 

SQL Server 2005 Express u 24 lekcije
 

Alison Balter

SQL Server 2005 Express u 24 lekcije

Posle samo 24 lekcije, za koje ćete odvojiti jedan sat ili manje, moći ćete da koristite SQL Server 2005 Express. Naučite da pravite aplikacije koje kao bazu podataka koriste SQL... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

SQL Server 2000 – web aplikacije
 

Craig Utley

SQL Server 2000 – web aplikacije

Napravite, ugradite i upravljajte kompleksnim, integrisanim web rešenjima uz pomoć SQL Servera 2000. Ova jedinstvena knjiga objašanjava kako da kreirate Active Server Pages... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

SQL SERVER 7 – osnove
 

Dušan Petković

SQL SERVER 7 – osnove

Sistemi relacionih baza podataka (Relational DataBase Systems - RDBMS) su najvažniji sistemi baza podataka koji se danas koriste u industriji softvera. Od njih, jedan od... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

SQL SERVER 7 – Administracija
 

Mark Linsenbardt i M. Shane Stig

SQL SERVER 7 – Administracija

Instalirajte, upravljajte i ispravljajte greške u SQL Server-u 7 – Microsoft-ovom robusnom sistemu za upravljanje relacionim bazama podataka. Od razmatranja jednostavnih instalacija... ceo tekst Ceo opis knjige

 

 

 

SQL Server 7 – detaljni izvornik
 

Gayle Coffman

SQL Server 7 – detaljni izvornik

SQL Server 7, detaljan izvornik predstavlja doprinos u jako sirmašnoj literaturi iz ove oblasti na našem jeziku. Knjiga se preporučuje kao literatura korisnicima koji imaju... ceo tekst Ceo opis knjige