Oblasti Primenjene nauke Bezbednost

Upravljanje talačkim krizama

 

Upravljanje talačkim krizama
Autor: Dr Željko P. Mojsilović Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN: 978-86-80014-06-7  
Format: 17 x 24 cm  
Strana: 179  
Povez: Broširan  
Izdavač: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti Spisak svih izdanja  
Godina: 2014.  

 

Trenutno nema na stanju

 

 

PREDGOVOR

Monografija ''Upravljanje talačkim krizama'' predstavlja rezultat izrade doktorske disertacije na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, na temu ''Sistem upravljanja talačkim krizama'', koja je prilagođena široj čitalačkoj publici sa ciljem sagledavanja problema talačkih kriza iz ugla onih koji su zaduženi da na krizu odgovore. Želja mi je bila da analiziram i istražim različite sisteme i načine reagovanja u talačkim krizama, u različitim državama, a i da prikupim iskustva koja su stekli pripadnici policije koji su u takvim situacijama lično učestvovali.

S obzirom da krizni menadžment u Srbiji predstavlja relativno nov koncept, kako teorijski, tako i u praktičnoj primeni, a talačke krize spadaju u tip krize na koju postoji mogućnost uticaja od strane više faktora, izuzetno je važna izgradnja adekvatnog sistema upravljanja talačkim krizama, zasnovanog na naučnim osnovama i iskustvima dobre prakse u delovanju u sličnim situacijama. U ovom radu sam pokušao da ukažem da u upravljanju talačkim krizama organizacija ima centralno mesto i da od načina organizovanja zavisi i ishod same krize.

Spoznaja specifičnosti upravljanja talačkim krizama kao osobene vrste upravljanja, započeta je izlaganjima opšteteorijskih saznanja o upravljanju. U ovom delu rada su izložene i osnovne teorije upravljanja, po hronologiji nastanka, od prvih škola upravljanja pa sve do savremenih teorija menadžmenta.

U radu su analizirani i sistemi upravljanja talačkim krizama u nekoliko savremenih država i država regiona: SAD, Nemačka, Francuska, Slovenija i Hrvatska. U svakoj državi je predstavljena nadležnost za upravljanje talačkim krizama, intervencija, pregovaranje i proces upravljanja talačkim krizama. Analizirano je i upravljanje talačkim krizama u Srbiji da bi se došlo do  zaključaka koji se mogu upotrebiti za poboljšanje sistema upravljanja krizama. Dokazano je da se, za adekvatno upravljanje angažovanim snagama, moraju upoznati sve karakteristike, taktike, načini delovanja, kao i mogućnosti navedenih snaga. Кonkretno, u istraživanje se ušlo samo sa mogućnošću korišćenja opšteteorijskih saznanja o upravljanju i rukovođenju i sa skromnim fondom teorijskih saznanja iz kriznog menadžmenta. U izloženim okolnostima, primenom relevantnih metoda i tehnika, došlo se ipak do početnih, ali i izuzetno značajnih saznanja.

Napisana monografija može da bude dobar podsticaj za dalja istraživanja ove tematike. U tom smislu nadam se da će ova monografija postići željeni rezultat, kao i da će izazvati pažnju, ne samo stručne i naučne javnosti, već i svih drugih koje interesuje ova problematika.
Zahvaljujem se svima koji su uticali da monografija dobije ovaj oblik, a posebno svojoj porodici, mentorima, kolegama i prijateljima koji su svojim strpljenjem pomogli da se ovaj rad dovrši. 

Autor

 

IZVODI IZ RECENZIJA

Rešavanje talačkih kriza spada u najkompleksnije i najrizičnije operacije organa i službi bezbednosti koje obavezno prati velika medijska pokrivenost, emotivne reakcije javnog mnjenja i ukljičenost političkoh aktera. Monografija dr Željka Mojsilovića ''Upravljanje talačkim krizama'' predstavlja uspešan pokušaj da se celovito istraži kompleksan problem upravljanja talačkim krizama. Na kraju izlaganja rezultata istraživanja koja su sprovedena za potrebe ovog rada, autor zaključuje da se, primenom na početku izložene metodologije, došlo do saznanja koja potvrđuju osnovnu hipotezu sa kojom se ušlo u istraživanje. Ta saznanja se svrstavaju u nekoliko grupa. Prvo, nedostaju adekvatne teorijske i normativne osnove od značaja za ostvarivanje i razvoj sistema upravljanja talačkim krizama u Srbiji. Drugo, nedostatak navedenih osnova može dovesti u pitanje ostvarivanje efikasnog angažovanja bezbednosnih snaga u talačkim krizama i sličnim kriznim situacijama. Treće, prevazilaženje prethodno izloženog stanja u današnjim uslovima, postavlja značajan zadatak za sve činioce bezbednosnog sistema Republike Srbije. Četvrto, da je moguće unapređivanje stanja teorijskih i normativnih osnova za ostvarivanje i razvoj sistema upravljanja talačkim krizama, upravo kazuju rezultati sprovedenih teorijskih i empirijskih istraživanja.

Shodno definisanom problemu i ciljevima istraživanja, naučno-teorijski doprinos ove monografije ogleda se u sledećem: Sprovedeno istraživanje upotpunjuje teorijska znanja o etiološkim i fenomenološkim stranama upravljanja talačkim krizama, njegovoj genezi, kao i modalitetima i specifičnostima u pojedinim državama. Sprovedeno istraživanje pruža doprinos pojmovnom određenju talačkih kriza i razjašnjenju terminoloških i semantičkih nedoumica u ovoj oblasti. Važan doprinos ovog istraživanja se ogleda u tome što su na sistematičan način identifikovani osnovni elementi sistema za upravljanje talačkim krizama kroz funkciju, strukturu i okruženje, zatim, objekte, sredstva i tehnike koje se koriste prilikom upravljanja angažovanim snagama u talačkim krizama. U funkciji potpunog naučnog objašnjenja istraživane pojave, izvršena je i klasifikacija talačkih kriza, što predstavlja značajan doprinos proširenju i sintetizovanju ukupnog naučnog fonda u ovoj oblasti. Sprovedeno istraživanje je verifikovalo postavljene hipoteze o sistemu upravljanja talačkim krizama kojim se jasno može razlikovati od drugih oblika kriza. U okviru istraživanja ponuđen je predlog mera i strategija (na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou) za uspostavljanje sistema upravljanja talačkim krizama. Predložene mere imaju ne samo naučni već i praktični značaj za budućnost.

Кnjiga „Upravljanje talačkim krizama“ dr Željka Mojsilovića, urađena je u skladu sa standardima i u njoj su sistematizovana postojeća naučna znanja i saznanja do kojih se došlo sprovedenim istraživanjem. U tom pogledu, rad predstavlja doprinos naukama bezbednosti.

Monografija ''Upravljanje talačkim krizama'' autora Željka Mojsilovića predstavlja priređenu doktorsku disertaciju, koju je imenovani odbranio na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Autor monografijom uspešno integriše sistemski, strateški i teorijsko-empirijski pristup problemu upravljanja talačkim krizama. Naime, autor na potpun, razvojan i metodološki korektan način informiše zainteresovane o funkcionalno-strukturnim aspektima upravljanja talačkim krizama, uslovima njihovog nastanka i ispoljavanja, njihovim osnovnim obeležjima, problemima od značaja za upravljanje tokom njihovog rešavanja, kao i  načinima njihovog ublažavanja, odnono prevazilaženja. Osim toga, kao retko koji autor u oblasti upravljanja talačkim krizama, autor integriše i ispoljava jedinstvenu naučnu i stručnu kompetentost.

Jednoznačnom određivanju sadržaja ključnih pojmova u rukopisu, po pravilu, sledi određivanje njihovog obima, čime opisu navedenih pojmova sledi njihovo svrstavanje. Кao naučni cilj, svrstavanje nije samo sebi svrha, već mu sledi objašnjenje, što svakako čini najviši domet projektovanog naučnog stvaralaštva. Međutim, autor pri tome ne ostaje apstraktan, već značajnom brojem primera teži konkretizaciji razmatrane materije, što će izvesno, naići na pozitivan komentar u stručnim, granskim i širim čitalačkim krugovima. Osim toga, teorijski i primenjeni deo teksta autor redovno dopunjuje empirijskim sadržajem, koji je rezultat autentičnog istraživanja, čiji rezultati predstavljaju okosnicu njegove doktorske disertacije pod naslovom ''Sistem upravljanja talačkim krizama''.

Željko Mojsilović ceo tekt monografije čini pragmatsko-teleološkim (korisno-ciljnim). Zapravo, kao praktičar u navedenoj oblasti, Mojsilović ne negira, već dopunjuje teoriju, čineći je životnom. Udahnjujući joj životnost, dr Mojsilović celim tekstom balansira na relaciji praksa-teorija-doktrina. Naime, kao doktor nauka i misleći čovek, Željko Mojsilović uviđa da je teorija korektiv praksi. Na toj relaciji, međusobnih stručno-naučnih korektiva i komplementarnosti, imenovani ne izostavlja doktrinarne aspekte upravljanja talačkim krizama. Na toj relaciji, uzdržavanja od isključivosti, već traženjem mere, odnosno težeći grčkom idealu harmonije u oblasti kojom se u recenziranom rukopisu bavi, dr Mojsilović uvažava i u praksi primenjuje ideal Кurta Levina - da je teorija najbolja praksa.

 

Izbor iz iste oblasti

 

Oružjem protiv otmičara 2
 

Mr Željko Mojsilović, Dragan Džamić

Oružjem protiv otmičara 2

Sistematizovana i uopštena saznanja iz loše prakse specijalnih antiterorističkih, odnosno protivterorsitičkih jedinica. Autori prikazuju njihovih deset... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Upravljanje talačkim krizama
 

Dr Željko P. Mojsilović

Upravljanje talačkim krizama

Rešavanje talačkih kriza spada u najkompleksnije i najrizičnije operacije organa i službi bezbednosti koje obavezno prati velika medijska pokrivenost, emotivne reakcije javnog... ceo tekst Ceo opis knjige