Oblasti Književnost Ljubavni romani

Venčavam te

 

Venčavam te
Autor: Amanda Kvik Spisak svih knjiga  
Prevod:  
ISBN:  
Format: 145 x 205 mm  
Strana: 256  
Povez:  
Izdavač: Alnari Spisak svih izdanja  
Godina:  

 

Cena: 620 din, 5.39 €, 6.89 $

 

 

Ni­je la­ko za­ra­đi­va­ti kao dam­ska dru­žbe­ni­ca na­ro­či­to ka­da ima­te oštar je­zik i ori­gi­na­lan um. Ema Grejson je upra­vo zbog to­ga u po­sled­nih šest me­se­ci pro­me­ni­la tri ta­kva po­sla. Nje­na tre­nut­na slu­žba na za­mor­noj se­o­skoj kuć­noj za­ba­vi ubi­stve­no je do­sad­na – sve do neo­bič­nog su­sre­ta sa le­gen­dar­nim Edi­so­nom Sto­uk­som ko­ji će joj do­de­li­ti taj­ni po­sao nje­go­ve po­moć­ni­ce. Sto­uks je u ne­sva­ki­da­šnjoj misi­ji, tra­ga­ju­ći za ano­nim­nim lo­po­vom ko­ji je ukrao drev­nu kni­gu re­ce­pa­ta ta­jan­stve­nih na­pi­ta­ka. Edison sum­nja da se kra­dlji­vac na­la­zi me­đu go­sti­ma na za­ba­vi – gde tra­ga za in­tu­i­tiv­nom že­nom na ko­joj će opro­ba­ti od­re­đe­ni elik­sir. Za že­nom baš kao što je Ema.

No­vo rad­no me­sto Emi do­no­si neo­če­ki­va­nu strast i je­zi­vu opa­snost. Me­đu­tim, ka­da ubi­ca bu­de na­pao ona će shva­ti­ti uža­snu isti­nu. Uko­li­ko ona i Edi­son ne smi­sle plan da nad­mu­dre ne­mi­lo­srd­nog ubi­cu, mo­gla bi da iz­gu­bi čo­ve­ka svo­jih sno­va – pa čak i sop­stve­ni ži­vot.

“Ako poč­ne­te da či­ta­te knji­gu Aman­de Kvik ka­sno po­pod­ne, ve­ro­vat­no će­te nad njom pro­ve­sti ce­lu noć.” –  Den­ver Post.

 

Izbor iz iste oblasti

 

Nešto dobro
 

Zveva Kazati Modinjani

Nešto dobro

Zašto je Alesandra Pluda Kavali najveći deo svog nasledstva namenila mlađoj Luli, portirki zgrade u kojoj je živela. To pitanje, zbunjeni i s nevericom, postavljaju ne samo njen... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Na krilima leptira
 

Lisa Klejpas

Na krilima leptira

Lusina idila biće prekinuta gorkom izdajom: verenik Kevin ju je ostavio, a njegova nova ljubavnica nije niko drugi do Lusina rođena sestra, Alis. Ogorčena i ostavljena, ona... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Da li smo se nekad sreli
 

Aleksandra Poter

Da li smo se nekad sreli

Kako da znate da je on onaj pravi? Grejs je bila tinejdžerka kada joj je Džimi slomio srce. Međutim, sada je srećna sa svojim savršenim verenikom Spenserom, iako je prošlo... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Ulica šanel 5
 

Danijela Farneze

Ulica šanel 5

Ulica Šanel 5 je knjiga koju ćete nesumnjivo poželeti da proživite. Zvuči fantastično, no zar ne bi to bilo previše jednostavno za Rebeku koja nepogrešivo privlači pogrešne momke... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Plamen nad Menhetnom
 

Suzan Majsner

Plamen nad Menhetnom

Septembar 1911. Na ostrvu Elis u njujorškoj luci, medicinska sestra Klara Vud ne može da se suoči s povratkom na Menhetn, gde je čovek kojeg je volela izgubio život... ceo tekst Ceo opis knjige