Oblasti Računari Programiranje

Visual Basic for Applications 6 (VBA 6)

 

Visual Basic for Applications 6 (VBA 6)
Autor: Guy Hart-Davis Spisak svih knjiga  
Prevod:  
+ CD: Da
ISBN: 86-7310-191-3  
Format:  
Strana: 584  
Povez: Broširan  
Izdavač: Kompjuter biblioteka Spisak svih izdanja  
Godina:  

 

Trenutno nema na stanju

 

 

VBA-Visual Basic for Applications je najinteresantnija pojava u svetu aplikacija u poslednjoj deceniji. Dobro, ne morate se složiti sa tim, navodeći kao primere: a) grupnu obradu pošte (mail merge), b) softver za prezentacije, koji prezentacije (kao nešto što zahteva puno vremena) pretvara u nešto zapravo zabavno (zabavno onom ko je radio prezentaciju, ali ne uvek i onima kojima je ona prikazana) i c) moćan softver za crtanje, kao što su AutoCAD i Visio. Ali VBA nadmašuje sve njih, jer ima mogućnost da njima manipuliše.

Sećate se izreke: “Dajte mi polugu i pokrenuću svet"? U današnje vreme bi se moglo reći "Dajte mi VBA i ja ću automatizovati sve aplikacije koje koristite i naučiću Vas da ih volite". Ova knjiga posvećena je korišćenju VBA 6, pomoću primera u Wordu 2000, Excelu 2000, PowerPointu 2000, Projectu 2000, WordPerfectu 2000, Visiou 2000 i AutoCADu 2000. Principe koje naučite u ovoj knjizi možete koristiti u bilo kojoj od nekoliko stotina VBA važećih aplikacija, uključujući i one koji koriste VBA 5, kao što su Word 97, Excel 97, PowerPoint 97, Project 98, Visio Enterprise i Auto CAD 14.

Šta možete uraditi pomoću VBA

U VBA važećoj aplikaciji, možete koristiti VBA za automatizaciju skoro svake akcije koju izvršavate interaktivno (odnosno manuelno) sa aplikacijom. Na primer, u Wordu možete kreirati dokument, dodati mu tekst, formatirati ga i urediti. U Projectu možete integrisati taskove iz više projekata u jedan projekat; ili u Auto CAD-u, ili Visiou možete brzo dodati potrebne objekte u crtež (ili nepotrebne objekte izbaciti).

VBA koristi akcije brže, tačnije, pouzdanije i mnogo jeftinije, nego bilo koji čovek. Jedino što ne može da uradi (osim da vozi Viper, ili napravi dobar omlet) je da donosi odluke slične ljudskim, ali ukoliko možete odrediti mehanizme za brže donošenje odluka, VBA će biti srećan da odlučuje umesto Vas. Dodavanjem odluka o izradi struktura i petlji (uslovnih ponavljanja) za Vaš kod mogu se ostvariti akcije daleko iznad opsega akcija koje čovek koristi.

Ali čekajte, ima još nešto! VBA će Vam dati alate za kreiranje interfejsa Vašeg koda -okvire za poruke, okvire za unos, korisničke forme, grafičke objekte za kreiranje formi i korisničke okvire za dijalog. Koristeći VBA, možete, zapravo, kreirati korisničku aplikaciju koja se pokreće bez host aplikacije. Na primer, možete kreirati pomoću PowerPointa korisničku aplikaciju koja će automatski kreirati prezentaciju za Vas. Pomoću VBA možete koristiti i jednu aplikaciju iz druge. Na primer, u Wordu ga možete koristiti za pokretanje Visioa, kreirati crtež, a onda ga ubaciti u Word dokument. Slično tome, kada koristite VBA u Visiou možete pomoću njega aktivirati Word i iskoristiti njegov spell checker za neki problematični tekst.

Zbog toga što se VBA standardan set alata razlikuje po mogućnostima od mogućnosti host aplikacije, kada naučite da koristite VBA u jednoj aplikaciji moći ćete da primenite to znanje brzo i u drugim aplikacijama. Na primer, možete početi učenje o manipulacijama VBA u Excelu, a onda preći na korišćenje tih znanja o VBA u Visiou. Moraćete naučiti komponente Visio aplikacije, zato što se razlikuju od Excelovih komponenata, ali ćete moći da koristite skup znanja o VBA bez problema.

Ova knjiga ima praktičan pristup u brzini i automatizaciji rada korišćenjem VBA. To je bolje nego početi sa knjigom od 300 stranica "suve" teorije pre nego što Vam se pokaže nešto korisno i upotrebljivo. Počećemo sa metodom kreiranja VBA koda, koristeći Macro Recorder, koji VBA Microsoft aplikacije sadrže (nažalost, Word Perfect, AutoCAD i Visio nemaju Macro Recorder - to znači da ćete, ako koristite neku od ovih aplikacija, imati teškoća u učenju). Nakon toga, naučićete da ispravljate kod, pre nego što uđete u suštinu sintakse i teorije VBA, što će Vas dovesti do rešavanja kompleksnijih problema.

Šta sadrži ova knjiga? Ona Vas uči kako da koristite VBA da biste automatizovali svoj posao u VBA mogućim aplikacijama. Za konkretne primere knjiga pruža domete korišćenja Worda, Excela, PowerPointa, Projecta, WordPerfecta, AutoCAD-a i Visioa u VBA mogućim aplikacijama.

Evo šta ćete naći u 20 poglavlja ove knjige:

• Poglavlje 1 omogućava brzo upoznavanje šta je, u stvari, VBA, kako radi i zašto bi trebalo koristiti njegove prednosti.
• U Poglavlju 2 objašnjeno je kako se vrši snimanje i editovanje makroa korišćenjem Macro Recordera u aplikacijama koje ga podržavaju. Možete snimati makroe u Wordu, Excelu, Power Pointu i Projectu.
• U Poglavlju 3 ćete upoznati Visual Basic Editor, aplikaciju u kojoj kreirate VBA kod (čak i ispravljate snimljeni kod, ili ga pišete) i korisničke forme. U drugom delu ovog poglavlja naučićete kako možete prilagoditi Visual Basic Editor da možete raditi mnogo brže i efikasnije.
• U Poglavlju 4 pokazano je kako da ispravljate makroe snimljene po instrukcijama iz Poglavlja 2. Naučićete kako da radite korak po korak i testirate makroe u Visual Basic Editoru.
• Poglavlje 5 Vas "uči" suštini VBA sintakse, dajući izveštaje o principima koje treba da znate (uz malo vežbe), kreirajući ih u Visual Basic Editoru.
• Poglavlje 6 pokazuje kako da radite sa promenljivim i konstantama koje se koriste za skladištenje informacija o procedurama sa kojima radite.
• Poglavlje 7 Vas "uči" kako da koristite polja. Polja imaju karakteristike kao super promenljive koje mogu skladištiti mnogo informacija istovremeno.
• U Poglavlju 8 saznaćete kako da nađete objekat koji je potreban da biste kreirali sopstvenu proceduru. Naučićete kako da koristite Macro Recorder, Object Browser i Help sistem da biste našli objekte, kao i kako da koristite objektne promenljive da biste predstavili objekat.
• U Poglavlju 9 opisano je kako da koristite VBA ugrađene funkcije i kako da kreirate funkcije po svom izboru.
• Poglavlje 10 Vas "vodi" kroz kreiranje procedure u svakom primeru aplikacije.
• U Poglavlju 11 pokazano je kako da koristite okvire za poruke da biste komunicirali sa korisnicima Vaših procedura i omogićili im donošenje jednostavnih odluka kako se startuju procedure i kako se koristite okvire za unos da bi im se dozvolilo da se snabdeju potrebnim informacijama o procedurama.
• Poglavlje 12 pokazuje kako da koristite petlje za ponavljanje akcija u svojim procedurama: iterativne petlje za brojeve sa fiksnim zarezom i nedefinisane petlje koje povezuju broj ponavljanja za naznačeni sadržaj.
• Poglavlje 13 pokazuje kako da koristite uslovne naredbe (kao što je If naredba) za donošenje odluka u svom kodu. Uslovne naredbe su ključ koji čini Vaš kod fleksibilnim.
• U Poglavlju 14 razmatramo teoriju i praksu modela objekata, logičkih struktura u svakom VBA, čineći aplikacije organizovanim. Pošto se ova knjiga objašnjava rad sa sedam aplikacija, ovo poglavlje se ne bavi ni jednim modelom aplikacionog objekta detaljno, ali pokazuje kako da upravljate modelom objekta da biste našli informaciju koja Vam je potrebna.
• U Poglavlju 15 razmatramo korišćenje VBA korisničkih formi za kreiranje jednostavnih okvira za dijalog, koji predstavljaju podršku korisniku u vidu informacija, pravljenja izbora i usmeravanja toka procedura.
• U Poglavlju 16 naučićete kako se izrađuju kompleksniji okviri za dijalog. Ono uključuje dinamičke okvire za dijalog, koji se menjaju kada korisnik pritisne određeno dugme, okvire za dijalog sa mogućnostima koje se odmah ne vide, a na koje se korisnik može naknadno vratiti koristeći opcije, okvire za dijalog sa informacijama na više strana, okvire za dijalog koje možete kreirati, ili prepraviti programski i okvire za dijalog sa kontrolama koje odgovaraju sprovedenim akcijama.
• U Poglavlju 17 ilustrovane su povlastice izrade modularnog koda koji se više puta može koristiti, čak i u monolitičkim procedurama. Pokazano je kako ga možete sami napraviti. Pretpostavljam da Vam ovo zvuči amaterski, ali ćete ceniti vreme i napor koje modularni kod štedi.
• U Poglavlju18 objašnjeni su principi debagovanja VBA koda, uz ilustracije različitih vrsta grešaka koje se javljaju prilikom kreiranja i objašnjenje kako da se suočite sa njima.
• U Poglavlju 19 razmotrićemo izradu koda koji će se pravilno ponašati pod različitim okolnostima i biti dovoljno "civilizovan" da ostavi korisnika, po svom završetku, u stanju za rad u kome je bio pre pokretanja tog koda.
• U Poglavlju 20 objasnićemo sigurnosne mehanizme koje VBA 6 obezbeđuje za sigurnost VBA koda, koji Vi, ili Vaši korisnici ne pokrećete namerno. U ovom poglavlju razmatramo digitalne sertifikate i digitalne potpise pri izboru nekih od sigurnosnih mogućnosti, kao i kako se pravi i briše password. Uključena je i istorija makro virusa, kojom se skreće pažnja na ono što preti prilikom korišćenja podataka sa hard diska.
• Appendix sadrži rečnik korišćenih VBA termina.

Trudio sam se da organizujem materijal u ovoj knjizi po razumljivom i logičnom redosledu. Da bi se izbeglo ponavljanje nepotrebnih informacija, termini koji se pominju u određenom poglavlju su detaljno objašnjeni i u poglavljima koja slede. U knjizi sam predstavio više kodnih primera iz sedam aplikacija koje ova knjiga "pokriva". Ako imate sreće, neke od njih ćete moći primeniti direktno u svom poslu. Ali većina njih ilustruje tehnike i principe, pa ćete morati kreirati kod sami, u skladu sa tim tehnikama i principima.

Ova knjiga je za svakog ko želi da nauči da koristi VBA da bi automatizovao svoj rad u VBA aplikaciji. Automatizujući svoj posao, možete koristiti bilo šta za kreiranje par jednostavnih procedura, koje će omogućiti korišćenje nekih kompleksnih operacija po jednom ključu za izradu korisničke aplikacije, sa kompletnim interfejsom koji ni po čemu ne podseća na regularni interfejs host aplikacija.

Moj cilj je da Vam omogućim najbrže moguće korišćenje VBA. Knjiga nije kompletno linearna, zapravo na početku su predstavljeni pojmovi koji će Vam biti korisni pri izradi sopstvenih procedura sa VBA.

Na primer, Macro Recorder (neke od Microsoft aplikacija ga sadrže) je moćan alat za učenje kako koristiti VBA i za nalaženje odgovarajućih objekata, osobina, metoda i argumenata. Neki ljudi ga preporučuju kao dobar alat za početak. Na početku ću objasniti korišćenje Macro Recordera, pomoću koga ćete brže obaviti poslove, naučićete mnogo brže i brže ćete napredovati, što će se manifestovati kroz rezultate.

Pomenuo sam ranije da nisam hteo da Vas "zamaram" teorijom na početku knjige. Zapravo u ovoj knjizi ima mnogo teorijskog materijala, ali sam se trudio da svaki deo prikažem i kroz praksu i u kontekstu, gde je god to bilo moguće. To znači navođenje konkretnih, ili, čak, i grafičkih primera u praksi za svaki teorijski deo. Na primer, kada učite o petljama date su i kratke izvršne procedure, koje ilustruju korišćenje svake vrste petlje, tako da možete videti to odmah na delu.

Šta je na CD-u?

CD sadrži listinge programa i ključne korisničke forme korišćene u knjizi, zajedno sa video zapisom snimljenih makroa, upravljanje Visual Basic Editorom i kreiranje procedura u Visual Basic Editoru.

Kratak sadržaj

1 – Šta je VBA i šta se može uraditi sa njim?
2 – Snimanje i pokretanje macroa u Microsoft Office aplikacijama
3 – Korišćenje Visual Basic Editora
4 – Editovanje snimljenih macroa
5 – Osnove VBA sintakse
6 – Rad sa promenljivim i konstantama
7 – Korišćenje pokazivača
8 – Nalaženje objekata koji su Vam potrebni
9 – Korišćenje i kreiranje funkcija
10 – Kreiranje procedura
11 – Korišćenje okvira za poruke i okvira za unos
12 – Korišćenje petlji za ponavljanje akcija
13 – Donošenje odluka u Vašem kodu
14 – Modeli objekata
15 – Kreiranje jednostavnih korisničkih okvira za dijalog
16 – Kreiranje složenijih okvira za dijalog
17 – Izrada modularnog koda
18 – Debagovanje koda
19 – Izrada Well-Behaved procedura (procedure koje se lepo ponašaju)
20 – Korišćenje VBA bezbednosnih celina

Rečnik

 

Izbor iz iste oblasti

 

Angular kuvar
 

Muhamed Ahsan Ajaz

Angular kuvar

Više od 80 praktičnih recepata koje bi svaki programer trebalo da zna. Angular radni okvir, koji obezbeđuje Gugl, koristi se u mnogim projektima veb razvoja... ceo tekst Ceo opis knjige

 

C# 6 i .NET Core 1.0 moderno međuplatformsko programiranje
 

Mark Price

C# 6 i .NET Core 1.0 moderno međuplatformsko programiranje

Izdanjem .NET Core-a 1.0, sada možete da kreirate aplikacije za Mac OS X i Linux, kao i za Windows, koristeći programerske alate koje poznajete i volite. Knjiga C# 6 i .NET Core... ceo tekst Ceo opis knjige

 

OpenGL Vodič za programere
 

Dave Shreiner, Mason Woo

OpenGL Vodič za programere

Programiranje grafike - OpenGL vodič za programere (prevod petog izdanja). OpenGL je moćni softverski interfejs, koji se upotrebljava za kreiranje visokokvalitetnih, kompjuterski... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Čist C++ 20, obrasci održivog razvoja softvera i najbolje prakse
 

Stephan Roth

Čist C++ 20, obrasci održivog razvoja softvera i najbolje prakse

Ova knjiga, ažurirana za nedavno objavljeni standard C++ 20, obavezna je za svakog programera, softverskog arhitektu ili vođu tima koji su... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Java 6 + CD
 

Rogers Cadenhead, Laura Lemay

Java 6 + CD

Potpuno ispravljeno, ažurirano i dopunjeno izdanje, koje sadrži najnovije Java 6 funkcionalnosti. Naučite kako da razvijate samostalne Java aplikacije, web servlete, JavaServer... ceo tekst Ceo opis knjige