18. novembar je Svetski dan filozofije

 

Filozofija je proučavanje prirode stvarnosti i postojanja, onoga što je moguće znati i ispravnog i pogrešnog ponašanja. Potiče od grčke reči philosophia, što znači „ljubav prema mudrosti“. To je jedno od najvažnijih polja ljudske misli jer teži da dođe do samog smisla života.

Svetski dan filozofije uveo je UNESKO (Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu) 2002. godine sa sledećim ciljevima:

• Da obnovi nacionalnu, subregionalnu, regionalnu i međunarodnu posvećenost filozofiji
• Da podstakne filozofsku analizu, istraživanja i studije o glavnim savremenim pitanjima, kako bi se efikasnije odgovorilo na izazove sa kojima se čovečanstvo danas suočava
• Da podigne svest javnosti o značaju filozofije i njene kritičke upotrebe u izborima koji proističu u mnogim društvima usled efekata globalizacije ili ulaska u modernost
• Da proceni stanje nastave filozofije širom sveta, sa posebnim naglaskom na nejednak pristup
•  Da se podvuče značaj univerzalizacije nastave filozofije za buduće generacije

Svetski dan filozofije 2021. otvara diskusiju o različitim interakcijama ljudskih bića sa njihovim društvenim, kulturnim, geografskim i političkim okruženjem, sa osnovnim ciljem boljeg razumevanja doprinosa filozofije u našim savremenim društvima i izazova sa kojima se suočavaju, a posebno pandemije. . Filozofija, a još više interkulturalna filozofija, bavi se kontekstom i stoga se, u samoj svojoj suštini, bavi transformacijom društva.

Generalna konferencija Uneska je 2005. godine proglasila da će se Svetski dan filozofije obeležavati svakog trećeg četvrtka u novembru.

Ustanovljavajući Svetski dan filozofije, UNESCO nastoji da promoviše međunarodnu kulturu filozofske debate koja poštuje ljudsko dostojanstvo i različitost. Dan podstiče akademsku razmenu i ističe doprinos filozofskog znanja u rešavanju globalnih pitanja.

Zašto Dan filozofije?

Mnogi mislioci navode da je „čuđenje“ koren filozofije. Zaista, filozofija proizilazi iz prirodne sklonosti ljudi da budu zapanjeni sobom i svetom u kome žive.

Ovo polje, koje sebe vidi kao oblik „mudrosti“, uči nas da razmišljamo o samoj refleksiji, da neprestano dovodimo u pitanje dobro utvrđene istine, da proveravamo hipoteze i izvlačimo zaključke.

Vekovima, u svakoj kulturi, filozofija je rađala koncepte, ideje i analize, i kroz to postavljala osnovu za kritičko, nezavisno i stvaralačko mišljenje.

Svetski dan filozofije slavi važnost filozofske refleksije i podstiče ljude širom sveta da dele svoje filozofsko nasleđe jedni sa drugima.

Za UNESCO, filozofija pruža konceptualne osnove principa i vrednosti od kojih zavisi svetski mir: demokratija, ljudska prava, pravda i jednakost.

Filozofija pomaže da se konsoliduju ove autentične osnove mirnog suživota.

Izvor: Ujedinjene nacije

 

Spisak svih vesti Spisak svih vesti