Da li je Vilijam Šekspir napisao Henrija VIII?

 

Veštačka inteligencija možda ima odgovor na ovo pitanje.

Nakon Šekspirove smrti 1616, Flečer ga je zamenio kao kućni dramaturg u glumačkoj trupi „Kraljevi ljudi”. Književnim stručnjacima je bila poznata činjenica da su dramu napisali i Šekspir i Flečer, ali je ostalo nepoznato ko je napisao koji deo. Češki istraživač veštačke inteligencije, Peter Plišač, odlučio je da reši ovu misteriju obučavanjem algoritma za mašinsko učenje na delima Šekspira, Flečera i drugih savremenih pisaca. Prema njegovim nalazima, algoritam je dokazao da je nekoliko scena predstave napisao Flečer, uključujući veći deo drugog čina. Takođe je pronašao mnogo zajedničkih scena.

„Henri VIII“ je zajedničko delo Vilijama Šekspira i Džona Flečera

Književni analitičar Džejms Speding je 1850. godine bio je prvi koji je predložio teoriju da je „Henri VIII“ delimično i Flečerovo delo, nakon što je primetio sličnosti između Flečerovih dela i delova „Henrija VIII“.

„Naši rezultati u velikoj meri podržavaju kanonsku podelu drame između Vilijama Šekspira i Džona Flečera koju je predložio Džejms Speding“, rekao je Plišač iz Češke akademije nauka.

Veštačka inteligencija uzima deo autorovog rada da bi naučila algoritam, a zatim ga testira. Takođe, pošto se stil pisca može promeniti tokom života treba da se testira i na radu iz sličnog perioda.

 

Spisak svih vesti Spisak svih vesti