Neobjavljeni Kafkini rukopisi

 

Izraelska nacionalna biblioteka poseduje puno neobjavljenih dela Franca Kafke. Došlo je do složene pravne bitke oko Kafkinih dela koji je rođen u Pragu, u Austrougraskoj.

Pre svoje smrti 1924. godine, Kafka je sav svoj rad ostavio svom prijatelju i uredniku Maksu Brodu, dajući mu uputstva da spali svaki rukopis bez čitanja.

Brod se oglušio o želju svog prijatelja i krenuo u izdavanje mnogih tekstova koji su mu zaveštani. Posthumno je objavio većinu književnih tekstova kao što su „Poces“ i „Zamak“.

Autor u svoje vreme nije bio nadaleko poznat i samo je delić njegovog dela objavljen dok je bio živ. Međutim, zahvaljujući Brodovim izdavačkim naporima, Kafka je jedan od najslavnijih pisaca 20. veka.

Brod je umro 1968. godine, a preostale neobjavljene rukopise čuvala je njegova sekretarica Ester Hof. Ester je prenela papire svojim ćerkama Evi i Rut.

Dugu pravnu bitku između porodice i Izraelskih vlasti, oko prava na rukopise, dobila je Izraelska nacionalna biblioteka 2016. Od tada Izraelska nacionalna biblioteka prikuplja kolekciju sa lokacija širom Izraela i Nemačke i trezora banke u Švajcarskoj.

Materijal otkriven u biblioteci obuhvata stotine ličnih pisama Brodu i drugima, tri nacrtne verzije „Pripreme za venčanje na selu", svesku u kojoj je vežbao hebrejski, pa čak i crteže.

„Neki crteži su poznati, a neki ne – to je možda jedna od najvažnijih stvari. Svi Kafkini spisi koje sada imamo biće digitalizovani i biće otvoreni za javnost širom sveta. “, rekao je Stefan Lit, kustos humanističkih nauka u izraelskoj nacionalnoj biblioteci.

 

Spisak svih vesti Spisak svih vesti