Izdavač Data status – spisak izdanja

 

Spisak svih izdavača Spsiak svih izdavača

 

Ukupno 87

Strana 6 od 9

 

Napredna sportska ishrana
 

Den Benardot

51. Napredna sportska ishrana

Ova knjiga umnogome prevazilazi tipične piramidalne formule u pogledu ishrane i namirnica i treba da se shvati kao jedan sveobuhvatan vodič koji predstavlja najsavremenije koncepte... ceo tekst Ceo opis knjige

1630 din, 14.17 €, 18.11 $

 

Nastavna celina u komunikativnom pristupu
 

Jovica Mikić

52. Nastavna celina u komunikativnom pristupu

U knjizi se razmatra struktura osnovne organizacione jedinice u savremenim udžbenicima stranih jezika – nastavne celine. Pravilnosti u njenoj artikulaciji ispitane su sa ciljem da... ceo tekst Ceo opis knjige

670 din, 5.83 €, 7.44 $

 

Nauka i praksa u treningu snage
 

Vladimir Zaciorski, Vilijam Kremer

53. Nauka i praksa u treningu snage

Nauka i praksa u treningu snage, drugo izdanje, pokazuje da ne postoji univerzalan program koji će biti podesan za svakog sportistu, u svako doba i u svim uslovima. Složeni trenažni... ceo tekst Ceo opis knjige

1630 din, 14.17 €, 18.11 $

 

Organizaciono ponašanje
 

Nebojša Janićijević

54. Organizaciono ponašanje

Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja istražuje uzroke, oblike i posledice ponašanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja jeste da definiše ponašanje... ceo tekst Ceo opis knjige

1730 din, 15.04 €, 19.22 $

 

Ortodontski pacijent lečenje i biomehanika
 

Anthony J. Ireland, Fraser McDonald

55. Ortodontski pacijent lečenje i biomehanika

Prevod knjige Current Medical Diagnosis & Treatment, The McGraw-Hill Companies, Inc... ceo tekst Ceo opis knjige

1630 din, 14.17 €, 18.11 $

 

Osnove sportske medicine
 

Grupa autora

56. Osnove sportske medicine

Profesor Piter Brukner najviše je zaslužan za razvoj sportske medicine kako u Australiji, tako i drugde u svetu. Svojim delom Klinička sportska medicina proslavio se kao jedan... ceo tekst Ceo opis knjige

1010 din, 8.78 €, 11.22 $

 

Osnovi histologije
 

Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro

57. Osnovi histologije

Knjiga je pisana za studente, pa zato i pored svoje sveobuhvatnosti predstavlja koncizan prikaz histološke građe tkiva i organa jer su autori nastojali da one koji će učiti iz nje... ceo tekst Ceo opis knjige

2640 din, 22.96 €, 29.33 $

 

Osnovi investicija
 

Grupa autora

58. Osnovi investicija

Knjiga Osnovi investicija je udžbenik za studente koji se prvi put sreću sa oblašću investiranja. U knjizi se dosledno obrazlaže osnovna teza - da su tržišta hartija od vrednosti goto... ceo tekst Ceo opis knjige

3440 din, 29.91 €, 38.22 $

 

Osnovi kliničke radiologije
 

Grupa autora

59. Osnovi kliničke radiologije

Složenost moderne radiologije odražava se u organizaciji i sadržaju ove knjige. Uvođenje studenata u radiologiju započinje tehničkim osnovama dobijanja slike i nastavlja se... ceo tekst Ceo opis knjige

2330 din, 20.26 €, 25.89 $

 

Osnovi marketinga
 

David Jobber, John Fahy

60. Osnovi marketinga

Knjiga Osnovi marketinga napisana je prema najvišim evropskim standardima koji važe za pisanje univerzitetskih udžbenika i ona predstavlja odličan materijal za predmet Uvod... ceo tekst Ceo opis knjige

1730 din, 15.04 €, 19.22 $