Sve veze, meni
Vaša korpa
Sve veze, meniVaša korpa

 

Knjige autora Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

 

Ukupno: 11

Strana 1 od 1

 

Doba hrišćanstva

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Širenje Rimskog carstva i pretvaranje serbskih krajiški organizovanih plemena u štit i mač Carstva poklapa se sa nastankom hrišćanstva i prvom Crkvom među Srbima.

1782 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Drevna carstva

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Tokom I milenijuma pre hrista nastaju brojna raslojavanja početnog superetnosa, njegovo ozbiljnije stapanje sa susednim narodima drugog porekla i do postepenog nastanka novih država.

1782 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Drevna Istorija Srba i Rusa (Komplet)

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Nastanak i širenje civilizacije. Drevna carstva. Ratničke države. Doba hrišćanstva.

Više podataka Više podataka

Nema na zalihama

 

Ilirska Srbija

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Srbska država na helmskom poluostrvu je postojala, bez prekida, više od 700 godina na prostorima koje u ovoj studiji nazivamo Ilirskom Srbijom.

1782 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Nastanak i širenje civilizacije

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Klimatski uslovi posle završetka poslednjeg ledenog doba uslovili su da u neolitskom Podunavlju i na helmskom poluostrvu nikne prva evropska, serbo-raška civilizacija.

Više podataka Više podataka

Nema na zalihama

 

Nova krmčija – Sažeti prikaz istorije Srba

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Poput Krm­čije Svetog Save, koja je objedinila suštinske karakteristike srp­skog identiteta stvaranog u prethodnim milenijumima, ova knjiga daje uputstva za izučavanje srpske istorije i jačanje srpskog iden­titeta danas, pa joj je zato i dat naslov Nova Krmčija.

Više podataka Više podataka

Nema na zalihama

 

Ratničke države

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Posle smrti Aleksandra Velikog nastaju nova carstva, ali se više vekova održavaju tekovine Aleksandrovog pancarstva.

1782 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Srbica – Istorija pismenosti

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

U ovoj knjizi, naš vrsni istoričar Jovan Deretić, će nam prikazati istočnik evropske i svetske pismenosti.

1650 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Srbica – istorija pismenosti darovane čovečanstvu

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Ova knjiga predstavlja definitivno zaokruženu studija porekla i razvoja pismenosti nastale u okvirima prve evropske civilizacije i evropskog pranaroda, čije su suštinske karakteristike u kontinuitetu očuvane kod današnjih Srba.

3300 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Srbija u srednjem veku

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Istorija srednjovekovne Srbije je bogata i opširna. Za jednu podrobniju obradu bilo bi potrebno bar tri knjige.

2310 din.

 

Više podataka Više podataka

 

 

Srpsko pismo – Dar čovečanstvu

Istorija Srbije i sveta

Jovan I. Deretić i Dragoljub P. Antić

Naše obimne studije su objedinile u celinu argumente preko 25 naučnih disciplina i potkrepljene su sa nekoliko hiljada navoda iz više stotina istorijskih izvora i istorijskih studija iz antičkog, srednjovekovnog i novijeg doba.

825 din.

 

Više podataka Više podataka

 

Sve veze, meniVaša korpa

 

Kontakt

Spisak svih knjiga

 

Korisne veze

Pomoć

 

Sigurna kupovina

Politika privatnosti

 

© 2023. Knjiga Knjiga